Praxis of ORL: Büyük parotis taşlarına siyalendoskopik kombine yaklaşım | Sialendoscopic combined approach to large parotid stones
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2017  Cilt: 5  Sayı: 3  124-127
doi: 10.5606/kbbu.2017.57338

Büyük parotis taşlarına siyalendoskopik kombine yaklaşım

Çağatay Oysu, Aslı Şahin Yılmaz, Serap Önder
SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye

Siyalendoskopi majör tükürük bezi taşlarının tanı ve tedavisinde gün geçtikçe popülerlik kazanmaktadır. Ancak bu yöntemle altı milimetrenin üzerindeki taşların endoskopik olarak çıkartılması çoğunlukla mümkün değildir. Bu durum açık cerrahisi potansiyel riskler taşıyan parotis bezi taşlarında sorun oluşturmaktadır. Bu çalışmada siyalendoskopik kombine yaklaşımla minimal invaziv olarak parotis taşları çıkartılan üç olgu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Parotis, siyalendoskopi; taş.


Sialendoscopic combined approach to large parotid stones

Çağatay Oysu, Aslı Şahin Yılmaz, Serap Önder
Health Science University Umraniye Education And Research Hospital, İstanbul, Turkey

Sialendoscopy is becoming increasingly popular in the diagnosis and treatment of major salivary gland stones. It is, however, often not possible to endoscopically extract stones that are larger than six millimeters with this technique. This situation poses a problem in parotid gland stones, which have potential risks for open surgery. In this study, we report three patients with parotid gland stones that were extracted with minimally invasive sialendoscopic combined approach.

Key words: Parotid, sialendoscopy; stone.


Çağatay Oysu, Aslı Şahin Yılmaz, Serap Önder. Sialendoscopic combined approach to large parotid stones. Praxis of ORL. 2017; 5(3): 124-127

Sorumlu Yazar: Çağatay Oysu, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce