Praxis of ORL: Nazal tıkanıklığı olan hastaların östaki tüpü paratubal yapılarının manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi | The evaluation of eustachian tube paratubal structures using magnetic resonance imaging in patients with nasal obstruction
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2021  Cilt: 9  Sayı: 1  31-34
doi: 10.5606/kbbu.2021.57689

Nazal tıkanıklığı olan hastaların östaki tüpü paratubal yapılarının manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi

Suat Terzi1, Fatma Beyazal Çeliker2, Engin Dursun1, Abdulkadir Özgür3, Mehmet Beyazal2, Metin Çeliker1, Münir Demirci4
1Recep Tayyip Erdogan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
2Recep Tayyip Erdogan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Samsun, Türkiye
4Ankara MedicalPark Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada tek taraflı nazal tıkanıklığı olan hastaların östaki tüpü paratubal yapıları manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yöntemi ile değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Ocak 2018 - Aralık 2020 tarihleri arasında kliniğimizde tek taraflı burun kitlesi tanısı ile izlenen ve MRG tetkiki ile değerlendirilen toplam 30 hasta (17 erkek, 13 kadın; ort. yaş: 56 yıl; dağılım, 18-67 yıl) çalışmaya dahil edildi. Çekilen MRG kesitlerinde, tensor veli palatini ve levator veli palatini kaslarının elde edilen en geniş kesit üzerinden kalınlığı, uzunluğu ve ortalama kas volümleri ölçülerek, sağlam taraf ölçümleri ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların nazal tıkanıklık olan tarafların ortalama tensor veli palatini kası kalınlığı, uzunluğu ve volümü sırasıyla 3.7±0.6 mm, 26.4±2.1 mm ve 2.1±0.5 cm³ idi. Ortalama levator veli palatini kası kalınlığı, uzunluğu ve volümü sırasıyla 5.7±0.5 mm, 23.9±2.3 mm ve 3.0±0.6 cm³ idi. Tıkanıklık olan ve olmayan tarafların paratubal yapıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık izlenmedi (p>0.05).
SONUÇ: Bu çalışmada tek taraflı nazal tıkanıklığın östaki tüpü paratubal yapılarında anlamlı bir değişiklik yapmadığı görüldü. Ancak bu konuda daha uzun süreli ve geniş serili klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Östaki tüpü, manyetik rezonans görüntüleme, nazal tıkanıklık.


The evaluation of eustachian tube paratubal structures using magnetic resonance imaging in patients with nasal obstruction

Suat Terzi1, Fatma Beyazal Çeliker2, Engin Dursun1, Abdulkadir Özgür3, Mehmet Beyazal2, Metin Çeliker1, Münir Demirci4
1Recep Tayyip Erdogan University Faculty Of Medicine, Department Of Otorhinolaryngology, Rize, Turkey
2Recep Tayyip Erdogan University Faculty Of Medicine, Department Of Radiology, Rize, Turkey
3University Of Health Sciences- Samsun Health Practices And Research Center, Department Of Otorhinolaryngology, Samsun, Turkey
4Ankara Medicalpark Hospital,department Of Otorhinolaryngology, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: In this study, we aimed to evaluate the eustachian tube paratubal structures of patients with unilateral nasal obstruction using magnetic resonance imaging (MRI).
METHODS: Between January 2018 and December 2020, a total of 30 patients (17 males, 13 females; mean age: 56 years; range, 18 to 67 years) who were followed with a diagnosis of unilateral nasal mass in our clinic and evaluated by MRI were included in the study. The thickness, length, and mean muscle volumes of tensor veli palatini and levator veli palatini muscles were measured from the largest section obtained from the MRI sections and compared with the healthy side measurements.
RESULTS: The mean tensor veli palatini muscle thickness, length, and volume of the patients with nasal obstruction were 3.7±0.6 mm, 26.4±2.1 mm, and 2.1±0.5 cm³, respectively. The mean levator veli palatini muscle thickness, length, and volume were 5.7±0.5 mm, 23.9±2.3 mm, and 3.0±0.6 cm³, respectively. There was no statistically significant difference between the paratubal structures of the sides with and without obstruction (p>0.05).
CONCLUSION: This study showed that unilateral nasal obstruction did not pose a significant change in the eustachian tube paratubal structures. However, further large-scale, longer-term clinical studies are needed on this subject.

Key words: Eustachian tube, magnetic resonance imaging, nasal obstruction.


Suat Terzi, Fatma Beyazal Çeliker, Engin Dursun, Abdulkadir Özgür, Mehmet Beyazal, Metin Çeliker, Münir Demirci. The evaluation of eustachian tube paratubal structures using magnetic resonance imaging in patients with nasal obstruction. Praxis of ORL. 2021; 9(1): 31-34

Sorumlu Yazar: Suat Terzi, Türkiye: drsterzi@hotmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce