Praxis of ORL: Larenjektomili hastalarda nazal polyposis | Nasal polyposis in laryngectomy patients
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2020  Cilt: 8  Sayı: 3  169-171
doi: 10.5606/kbbu.2020.60251

Larenjektomili hastalarda nazal polyposis

Ömer Erdur, Turgut Çelik, Osman Gül, Merih Önal, Bahar Çolpan
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Nazal polipozun kesin mekanizması bilinmemekle birlikte, en çok bozulmuş nazal fizyoloji, anotomi ve aerodinamik faktörlerle ilişkili etyolojiler üzerinde durulmaktadır. Bu yazıda nazal polipozisin tartışmalı etyolojik faktörleri tartışıldı ve larenjektomili hastalarda nazal havayolu kullanılmasa bile nazal muayenenin önemi vurgulandı. Bu çalışmada, nazal hava yolu yerine trakeostomi uygulanan nazal polipozis tanısı konan total larenjektomili iki olguyu sunuldu. Tanısal olmayan nazal patolojileri önlemek için larenjektomi hastalarının burun boşlukları dikkatlice değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Etyoloji, larenjektomi, nazal polipozis, fizik muayene


Nasal polyposis in laryngectomy patients

Ömer Erdur, Turgut Çelik, Osman Gül, Merih Önal, Bahar Çolpan
Department of Otolaryngology, Selçuk University, Faculty of Medicine, Konya, Turkey

Although the exact mechanism of nasal polyposis is unknown, the most emphasized etiologies are related with impaired nasal physiology, anatomy, and aerodynamic factors. In this report, we aimed to discuss the suspicious etiologic factors of nasal polyposis and to emphasize the importance of nasal examination in laryngectomy patients, even if nasal airway is not being used. Herein, we reported two total laryngectomy cases diagnosed with nasal polyposis who were applied tracheostomy instead of nasal airway. The nasal cavities of laryngectomy patients must be carefully evaluated in order to prevent nondiagnostic nasal pathologies.

Key words: Etiology, laryngectomy, nasal polyposis, physical examination


Ömer Erdur, Turgut Çelik, Osman Gül, Merih Önal, Bahar Çolpan. Nasal polyposis in laryngectomy patients. Praxis of ORL. 2020; 8(3): 169-171

Sorumlu Yazar: Ömer Erdur, Türkiye: dromerdur@yahoo.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce