Praxis of ORL: Zorunlu kulak kıkırdağı kullanımı: Revizyon rinoplastide modifiye septal uzatma grefti uygulaması | Compulsory auricular cartilage use: Modified septal extension graft application in revision rhinoplasty
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2021  Cilt: 9  Sayı: 3  104-110
doi: 10.5606/kbbu.2021.69772

Zorunlu kulak kıkırdağı kullanımı: Revizyon rinoplastide modifiye septal uzatma grefti uygulaması

Ali Seyed Resuli1, Fatih Öktem2
1İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, 17 revizyon rinoplasti olgusunda yeterli burun ucu desteği sağlamak için kulak kıkırdağı kullanılarak geliştirdiğimiz yöntemle “tongue-in-groove” greftinin nasıl uygulandığını göstermek amaçlandı.
YÖNTEMLER: Retrospektif çalışma, Şubat 2019 ve Eylül 2020 tarihleri arasında burun ucu düşüklüğü nedeniyle revizyon rinoplasti (RR) ameliyatı geçiren 17 hasta (17 kadın; ort. yaş: 23.9+3.7 yıl; dağılım, 19-30 yıl) üzerinde gerçekleştirildi. Kulak kıkırdağı, standart arka kulak kepçesi müdahalesi ile çıkarıldıktan sonra direncini artırmak için ikiye katlandı ve nazal septumun kaudal kısmına tongue-in-groove grefti olarak sabitlendi.
BULGULAR: Tüm hastalarda burun ucu desteği ve tatmin edici burun ucu projeksiyonu ve rotasyonu sağlandı. Ameliyat sonrası üçüncü günde komplikasyon olarak bir (%6) hastada kulak kepçesinde hematom gelişti ve hastalarımızın üçünde (%17) ameliyat sonrası takiplerinde burun tıkanıklığı şikayeti vardı.
SONUÇ: Burun ucunun düşük olması nedeniyle yapılan RR olgularında sosyal ve kültürel nedenlerle kaburga kıkırdağının kullanımının sınırlı olduğu durumlarda, kulak kıkırdağı modifiye edilerek tounge-in-groove grefti olarak kullanılabilir ve tatmin edici bir estetik görünüm sağlar.

Anahtar Kelimeler: Kulak kıkırdağı, burun ucu düşüklüğü, revizyon rinoplasti, septal ekstansiyon grefti.


Compulsory auricular cartilage use: Modified septal extension graft application in revision rhinoplasty

Ali Seyed Resuli1, Fatih Öktem2
1Department of Otolaryngology, Istanbul Yeni Yüzyıl University, Istanbul, Turkey
2Department of Otolaryngology, Istanbul University, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aimed to demonstrate how to perform a tongue-in-groove graft with the method we developed using auricular cartilage to provide adequate nasal tip support in 17 revision rhinoplasty cases.
METHODS: This retrospective study was conducted on 17 patients (17 females; mean age: 23.9+3.7 years; range, 19 to 30 years) who underwent revision rhinoplasty (RR) operations for a low nasal tip between February 2019 and September 2020. After auricular cartilage was removed with a standard posterior auricular intervention, it was folded in two to increase its resistance and fixed to the caudal part of the nasal septum as a tongue-in-groove graft.
RESULTS: Solid nasal tip support and satisfactory nasal tip projection and rotation were achieved in all patients. One (6%) patient developed auricular hematoma as a complication on the third postoperative day, and three (17%) of our patients complained of nasal obstruction in their postoperative follow-up.
CONCLUSION: When the use of costal cartilage is limited due to social and cultural reasons in RR cases performed due to a low nasal tip, auricular cartilage can be used as a modified tongue-in-groove graft and provides a satisfactory aesthetic appearance.

Key words: Auricular cartilage, low nasal tip, revision rhinoplasty, septal extension graft.


Ali Seyed Resuli, Fatih Öktem. Compulsory auricular cartilage use: Modified septal extension graft application in revision rhinoplasty. Praxis of ORL. 2021; 9(3): 104-110

Sorumlu Yazar: Ali Seyed Resuli, Türkiye: a.s.resul@hotmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce