Praxis of ORL: Parafarengeal alana uzanım gösteren parotis derin lob kaynaklı lipom: Olgu sunumu | Lipoma in the deep lobe of parotid gland extending to parapharyngeal space: Case report
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2017  Cilt: 5  Sayı: 3  116-119
doi: 10.5606/kbbu.2017.74046

Parafarengeal alana uzanım gösteren parotis derin lob kaynaklı lipom: Olgu sunumu

Müge Özçelik Korkmaz1, Süleyman Cesur1, Kıyasettin Asil2, Mehmet Güven1
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye

Parotis bezinin lipomatöz lezyonları oldukça nadirdir. Genellikle diğer parotis bezi kitlelerinin araştırılması sırasında tesadüfen fark edilirler. En sık görülen klinik bulgu ağrısız ve yavaş büyüme gösteren boyun kitlesi şeklindedir. Parotis bezi lipomlarının derin lobdan kaynaklanıyor olması nadir olup parafarengeal alana uzanım göstermesi çok daha nadir bir durumdur. Bu çalışmada 70 yaşında erkek hastada parafarengeal uzanım gösteren parotis lipomu olgusu sunuldu. Kitle, T1 ve T2 ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemede belirgin yoğunluk artışı ve yağ baskılanması göstermekteydi. Kitle transservikal yaklaşımla yüzeyel parotis dokusu ile birlikte tamamen çıkarıldı. Bu çalışmada parotis kitlelerinin değerlendirilmesi sırasında lipomatöz lezyonların da akılda tutulması gerektiğini ve manyetik rezonans görüntülemenin parotis tümörlerinde büyük bir tanısal değere sahip olduğu vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Derin lob, lipom; parafarengeal alan; parotis.


Lipoma in the deep lobe of parotid gland extending to parapharyngeal space: Case report

Müge Özçelik Korkmaz1, Süleyman Cesur1, Kıyasettin Asil2, Mehmet Güven1
1Sakarya University Medical Faculty Otorhinolaryngology Department, Sakarya, Turkey
2Sakarya University Medical Faculty Radiology Department, Sakarya, Turkey

Lipomatous lesions of the parotid gland are very rare. They are usually noticed by chance during the diagnosis of other parotid gland masses. The most common clinical finding is in the form of a painless, slowly growing mass in the neck. It is rare that the parotid gland lipomas originate from deep lobes and it is even exceptional that it extends to the parapharyngeal area. Herein, we report a case of parotid lipomas with a parapharyngeal extension in a 70-year-old male patient. The mass showed distinctive increase in density and fat suppression on T1 and T2 weighted magnetic resonance imaging. It was completely removed, including the superficial parotid tissue, via the transcervical approach. In this study, we emphasize that lipomatous lesions s hould also be kept in mind during the evaluation of parotid masses and that the magnetic resonance imaging has a high diagnostic value in parotid tumors.

Key words: Deep lobe, lipoma; parapharyngeal space; parotid.


Müge Özçelik Korkmaz, Süleyman Cesur, Kıyasettin Asil, Mehmet Güven. Lipoma in the deep lobe of parotid gland extending to parapharyngeal space: Case report. Praxis of ORL. 2017; 5(3): 116-119

Sorumlu Yazar: Müge Özçelik Korkmaz, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce