Praxis of ORL: Tiroid nodüllerinde ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçlarının ameliyat sonrası patoloji sonuçları ile karşılaştırılması | Comparison of fine needle aspiration biopsy results with postoperative pathology results of thyroid nodules
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2019  Cilt: 7  Sayı: 2  59-63
doi: 10.5606/kbbu.2019.74755

Tiroid nodüllerinde ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçlarının ameliyat sonrası patoloji sonuçları ile karşılaştırılması

Mustafa Suphi Elbistanlı
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada tiroid nodüllerinde ince iğne aspirasyon biyopsi sonuçları ile ameliyat sonrası patoloji sonuçları karşılaştırıldı.
YÖNTEMLER: Ekim 2015 - Temmuz 2016 tarihleri arasında bası semptomları olan veya ameliyat öncesi tiroid karsinom için şüpheli pozitif veya pozitif sitopatolojik sonuçları olan ve Bethesda sistemine göre tekrarlayan ince iğne aspirasyon biyopsilerinde kesin sonuç alınamayarak cerrahi önerilen toplam 83 hasta (24 erkek, 59 kadın; ort. yaş 43; dağılım, 21-69 yıl) retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Ameliyat sonrası patoloji sonuçlarına kıyasla, ince iğne aspirasyon biyopsisinin duyarlılığı %74 ve özgüllüğü %78 olarak bulundu. Çalışmamızda yanlış negatiflik oranı %22 idi.
SONUÇ: İnce iğne aspirasyon biyopsisi tiroid nodüllerinde doğru, güvenilir ve yararlı bir tekniktir.

Anahtar Kelimeler: İnce iğne aspirasyon biyopsisi, malignite, tiroid nodülü.


Comparison of fine needle aspiration biopsy results with postoperative pathology results of thyroid nodules

Mustafa Suphi Elbistanlı
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Education And Research Hospital Ent Clinic, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to compare fine needle aspiration biopsy results with postoperative pathology results of thyroid nodules.
METHODS: Between October 2015 and July 2016, a total of 83 patients (24 males, 59 females; mean age 43 years; range, 21 to 69 years) who had pressure symptoms or suspected positive or positive cytopathological results for preoperative thyroid carcinoma and scheduled for surgery whose repeated fine needle aspiration biopsy results were not definitive according to the Bethesda system were retrospectively analyzed.
RESULTS: Compared to the postoperative pathology results, fine needle aspiration biopsy yielded 74% sensitivity and 78% specificity. The rate of false-negativity was found to be 22% in our study.
CONCLUSION: Fine needle aspiration biopsy is an accurate, reliable, and useful technique in thyroid nodules.

Key words: Fine needle aspiration biopsy, malignancy, thyroid nodule.


Mustafa Suphi Elbistanlı. Comparison of fine needle aspiration biopsy results with postoperative pathology results of thyroid nodules. Praxis of ORL. 2019; 7(2): 59-63

Sorumlu Yazar: Mustafa Suphi Elbistanlı, Türkiye: musuel@hotmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce