Praxis of ORL: An unusual localization: Lymphoma of the tongue | Nadir bir lokalizasyon: Dilde lenfoma
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2018  Cilt: 6  Sayı: 1  28-30
doi: 10.5606/kbbu.2018.74946

An unusual localization: Lymphoma of the tongue

Hakkı Caner İnan, Haydar Murat Yener, Mehmet Yılmaz, Zülküf Burak Erdur
Department of Otolaryngology, İstanbul University Cerrahpaşa Medicine Faculty, İstanbul, Turkey

Non-Hodgkin’s lymphomas may affect extranodal areas but oral cavity is a rare localization. In this article, we reported a 53-year-old male patient who applied with complaint of dysphagia and pain on tongue. A biopsy result showed that the mass on the tongue was an anaplastic lymphoma. Lymphomas should be kept in mind for the differential diagnosis of the masses of the tongue. Diagnosis should be established and treatment should be started rapidly due to aggressive behavior and poor prognosis of the disease.

Anahtar Kelimeler: Anaplastik, büyük hücreli; lenfoma; dil.


Nadir bir lokalizasyon: Dilde lenfoma

Hakkı Caner İnan, Haydar Murat Yener, Mehmet Yılmaz, Zülküf Burak Erdur
Department Of Ent, Istanbul University Cerrahpaşa Medicine Faculty, İstanbul, Turkey

Non-Hodgkin lenfomalar ekstranodal alanları etkileyebilir, fakat oral kavite nadir bir lokalizasyondur. Bu yazıda, disfaji ve dilde ağrı yakınması ile başvuran 53 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Biyopsi sonucu dildeki kitlenin anaplastik lenfoma olduğunu gösterdi. Dildeki kitlelerin ayırıcı tanısında lenfomalar akılda tutulmalıdır. Hastalığın agresif davranışı ve kötü prognozu nedeniyle hızlı bir şekilde tanı konulmalı ve tedaviye başlanmalıdır.

Key words: Anaplastic, large-cell; lymphoma; tongue.


Hakkı Caner İnan, Haydar Murat Yener, Mehmet Yılmaz, Zülküf Burak Erdur. Nadir bir lokalizasyon: Dilde lenfoma. Praxis of ORL. 2018; 6(1): 28-30

Sorumlu Yazar: Hakkı Caner İnan, Türkiye: hakkicanerinan@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce