Praxis of ORL: Servikal nekrotizan fasiit: Beş olgu sunumu | Cervical necrotising fasciitis: Five case reports
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2018  Cilt: 6  Sayı: 3  105-109
doi: 10.5606/kbbu.2018.76476

Servikal nekrotizan fasiit: Beş olgu sunumu

Ümit Yılmaz, Aylin Gül, Vefa Kınış, Ismail Topçu
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Nekrotizan fasiit yüzeyel fasya ve deri altı dokuyu tutan, hızlı ilerleyen ve hayatı tehdit eden yumuşak doku enfeksiyonudur. Morbidite ve mortalite riski yüksek olup baş ve boyun bölgesinde nadir görülür. Servikal nekrotizan fasiitin tedavisi intravenöz antibiyotik terapisini ve acil cerrahi debridmanı içerir. Bu yazıda, servikal nekrotizan fasiit tanılı beş olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Boyun, nekrotizan fasiit; tedavi.


Cervical necrotising fasciitis: Five case reports

Ümit Yılmaz, Aylin Gül, Vefa Kınış, Ismail Topçu
Department of Otolaryngology, Medicine Faculty of Dicle University, Diyarbakır, Turkey

Necrotizing fasciitis is a rapidly progressive and life-threatening soft-tissue infection that affects superficial fascia and subcutaneous tissue. With high risk of morbidity and mortality, it is rarely seen in the head and neck region. Treatment of cervical necrotizing fasciitis includes intravenous antibiotic therapy and emergency surgical debridement. In this article, we present five cases with a diagnosis of cervical necrotizing fasciitis.

Key words: Neck, necrotizing fasciitis, treatment.


Ümit Yılmaz, Aylin Gül, Vefa Kınış, Ismail Topçu. Cervical necrotising fasciitis: Five case reports. Praxis of ORL. 2018; 6(3): 105-109

Sorumlu Yazar: Aylin Gül, Türkiye: draylingul@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce