Praxis of ORL: Nazal fungiform papillom | Nasal fungiform papilloma
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2013  Cilt: 1  Sayı: 2  78-80
doi: 10.5606/kbbu.2013.76486

Nazal fungiform papillom

Efser Başaran1, Ali Ahmet Şirin2, Hakan Kaya2, Ali Muhammedoğlu3, Fatma Tülin Kayhan2
1Karabük Üniversitesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Karabük, Türkiye.
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye.
3Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye.

Schneiderian papillomlar (SP), burun boşluğu ve paranazal sinüsleri çevreleyen Schneiderian mukozadan köken alan, nadir görülen benign ekzofitik neoplastik proliferasyonlardır. Histomorfolojik olarak inverted, fungiform ve onkositik SP olmak üzere üç gruba ayrılırlar. İnverted ve onkositik Schneiderian varyantların aksine, fungiform SP genç yaşlarda ortaya çıkar, tipik olarak nazal septumdan kaynaklanır ve malignite ile ilişkili değildir. Fungiform SP’de en iyi tedavi yöntemi, tam cerrahi eksizyondur. Altmış sekiz yaşında kadın hasta, tek taraflı burun tıkanıklığı ve ağız kuruluğu yakınmaları ile kliniğimize başvurdu. Endoskopik muayenede sol taraf burun hava pasajını tıkayan polipoid kitle saptandı. Total olarak eksize edilen kitlenin histopatolojik inceleme sonucu, SP fungiform tip olarak bildirildi. İleri yaşlarda diğer Schneiderian varyantların aksine daha nadir görülmesi nedeniyle, fungiform SP klinik ve histopatolojik özellikleri ile literatürler eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Nazal kavite, neoplazi; papillom; paranazal sinüs.


Nasal fungiform papilloma

Efser Başaran1, Ali Ahmet Şirin2, Hakan Kaya2, Ali Muhammedoğlu3, Fatma Tülin Kayhan2
1Karabük University, Karabük Training and Research Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Karabük, Turkey.
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Istanbul, Turkey.
3Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Pathology, Istanbul, Turkey.

Schneiderian papillomas (SPs) are rare benign exophytic neoplastic proliferations originating from Schneiderian mucosa which surrounds the nasal cavity and paranasal sinuses. Histomorphologically, they are classified into three groups including inverted, fungiform, and oncocytic SPs. In contrary with inverted and oncocytic Schneiderian variants, fungiform SPs occur in younger age and typically originate from the nasal septum and are not related with malignancy. Complete surgical excision is the best treatment modality for fungiform SPs. A 68-year-old female patient was admitted to our clinic with unilateral nasal obstruction and xerostomia. The endoscopic examination revealed a polipoid mass obstructing the left nasal airway. Histopathological examination of the mass, which was excised totally, revealed as SP fungiform type. The clinical and histopathological characteristics of fungiform SPs were presented in the light of related literature, as it is rarer in elder people unlike other Schneiderian variants.

Key words: Nasal cavity, neoplasms; papilloma; paranasal sinuses.


Efser Başaran, Ali Ahmet Şirin, Hakan Kaya, Ali Muhammedoğlu, Fatma Tülin Kayhan. Nasal fungiform papilloma. Praxis of ORL. 2013; 1(2): 78-80

Sorumlu Yazar: Efser Başaran, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce