Praxis of ORL: Francisella tularensisin neden olduğu retrofarengeal apse ve aynı tarafta aberran internal karotis arter | A retropharyngeal abscess caused by Francisella tularensis with an aberrant internal carotid artery on the same side
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2017  Cilt: 5  Sayı: 1  33-37
doi: 10.5606/kbbu.2017.80299

Francisella tularensisin neden olduğu retrofarengeal apse ve aynı tarafta aberran internal karotis arter

Erbil Kılıç1, Yusuf Hıdır2, Yavuz Çekli3, Turan Ilıca4, Mustafa Gerek5
1Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Egepol Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, İzmir, Türkiye
3Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4MedicalPark Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
5Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye

Tularemi Gram-negatif, kapsülsüz, aerobik bir kokobasilin patojenik suşu olan Franciella tularensisin neden olduğu nadir görülen bir zoonozdur. Bulaş yolları böcek veya kemirgen ısırığı, hayvanlarla temas, hayvansal ürünlerin tüketilmesi ve suyla olabilmektedir. Tularemili hastaların bazılarında baş ve boyun yerleşimli bulgu ve belirtiler olduğu için, bu bakteriyel enfeksiyonun kulak, burun, boğaz uygulamasında önemli bir yeri vardır. Bu yazıda, dört aydır boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, sağ taraflı boyun kitlesi ve ateş öyküsü olan 60 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Radyolojik çalışmalarda, sağ taraflı aberan internal karotis arter ile birlikte retrofarengeal apse izlendi. Bilgimiz dahilinde, bu, aynı tarafta aberan internal karotis arter ile birlikte Francisella tularensisin neden olduğu ilk retrofarengeal apse olgusudur.

Anahtar Kelimeler: Aberan karotis arter, Francisella tularensis; retrofarengeal apse.


A retropharyngeal abscess caused by Francisella tularensis with an aberrant internal carotid artery on the same side

Erbil Kılıç1, Yusuf Hıdır2, Yavuz Çekli3, Turan Ilıca4, Mustafa Gerek5
1Gulhane Military Medical Academy Haydarpasa Training Hospital, Otolaryngology, Head And Neck Surgery Department, Istanbul, Turkey
2Egepol Hospital, Otolaryngology, Head And Neck Surgery Department, Izmir, Turkey
3Gulhane Military Medical Academy, Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Ankara, Turkey
4Medicalpark Hospital, Radiology Department, Ankara, Turkey
5Gulhane Military Medical Academy, Otolaryngology, Head And Neck Surgery Department, Ankara, Turkey

Tularemia is a rare zoonotic disease caused by Francisella tularensis, which is a pathogenic spp. of Gram-negative, non-capsular, aerobic coccobacillus. Insect or rodent bite, contact with animals, consuming contaminated animal products, and water may be the routes of transmission. This bacterial infection has a significant place in the otolaryngology practice, as some patients with tularemia have signs and symptoms localized in the head and neck. In this article, we report a 60-year-old female patient with a four-month history of sore throat, dysphagia, right-sided neck mass, and fever. Radiological studies revealed a retropharyngeal abscess with a right-sided aberrant internal carotid artery. To the best of our knowledge, this is the first case of a retropharyngeal abscess caused by Francisella tularensis with an aberrant internal carotid artery on the same side.

Key words: Aberrant carotid artery, Francisella tularensis; retropharyngeal abscess.


Erbil Kılıç, Yusuf Hıdır, Yavuz Çekli, Turan Ilıca, Mustafa Gerek. A retropharyngeal abscess caused by Francisella tularensis with an aberrant internal carotid artery on the same side. Praxis of ORL. 2017; 5(1): 33-37

Sorumlu Yazar: Erbil Kılıç, Türkiye: kilic_erbil@yahoo.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce