Praxis of ORL: Ameliyat sonrası kolesteatom tanısında PROPELLER sekansı ile difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemenin rolü | The role of diffusion-weighted magnetic resonance imaging using PROPELLER sequence in diagnosis of postoperative cholesteatoma
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2019  Cilt: 7  Sayı: 2  85-89
doi: 10.5606/kbbu.2019.82621

Ameliyat sonrası kolesteatom tanısında PROPELLER sekansı ile difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemenin rolü

Aslıhan Semiz Oysu1, Çağatay Oysu2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

AMAÇ: Bu çalışmada ameliyat sonrası rezidüel ya da tekrarlayan kolesteatomların tanısında PROPELLER (periodically rotated overlapping parallel lines with enhanced reconstruction) sekansı kullanılarak difüzyon ağırlıklı görüntülemenin (DAG) rolü değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Haziran 2015 - Aralık 2018 tarihleri arasında rezidüel ya da tekrarlayan kolesteatom şüphesi ile revizyon cerrahisi öyküsü olan, revizyon ameliyatından önce PROPELLER DAG'si olan 28 hastanın (18 erkek, 10 kadın; ort. yaş 33.5 yıl; dağılım, 10-61 yıl) toplam 30 ameliyat sonrası kulağı çalışmaya alındı. Daha önceki ameliyat sahasında PROPELLER DAG’da difüzyon kısıtlaması olan lezyon varlığı kolesteatom açısından pozitif kabul edildi ve sonuçlar ameliyat sırası ve histopatolojik bulgular ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: PROPELLER DAG’da ameliyat sahasında 29 kulakta difüzyon kısıtlayan lezyon izlendi. Cerrahi ve histopatolojik inceleme ile kulakların tümünde kolesteatom saptandı. PROPELLER DAG’ın duyarlılığı %96.7 olarak hesaplandı.
SONUÇ: Çalışma sonuçlarımız, PROPELLER DAG’ın rezidüel veya reküren kolesteatomun saptanmasında yararlı olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kolesteatom, difüyon ağırlıklı, manyetik rezonans görüntüleme, ameliyat sonrası.


The role of diffusion-weighted magnetic resonance imaging using PROPELLER sequence in diagnosis of postoperative cholesteatoma

Aslıhan Semiz Oysu1, Çağatay Oysu2
1University Of Health Sciences, Umraniye Training And Research Hospital, Department Of Radiology
2Marmara University School Of Medicine, Department Of Otorhinolaryngology Head And Neck Surgery

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the role of diffusion-weighted imaging (DWI) using periodically rotated overlapping parallel lines with enhanced reconstruction (PROPELLER) sequence for the diagnosis of residual or recurrent postoperative cholesteatoma.
METHODS: Between June 2015 and December 2018, a total of 30 postoperative ears of 28 patients (18 males, 10 females; mean age 33.5 years; range, 10 to 61 years) with a history of revision surgery for suspected residual or recurrent cholesteatoma who had a PROPELLER DWI before revision operation were included in the study. The presence of a lesion with diffusion restriction at the previous operation site on PROPELLER DWI was accepted as positive for cholesteatoma and the results were compared to the intraoperative and histopathological findings.
RESULTS: On PROPELLER DWI, a lesion with diffusion restriction at the operation site was found in 29 ears. Surgery and histopathologial examination revealed a cholesteatoma in all ears. The sensitivity of PROPELLER DWI was calculated to be 96.7%.
CONCLUSION: Our study results suggest that PROPELLER DWI may be useful in detection of residual or recurrent cholesteatoma.

Key words: Cholesteatoma, diffusion-weighted, magnetic resonance imaging, postoperative.


Aslıhan Semiz Oysu, Çağatay Oysu. The role of diffusion-weighted magnetic resonance imaging using PROPELLER sequence in diagnosis of postoperative cholesteatoma. Praxis of ORL. 2019; 7(2): 85-89

Sorumlu Yazar: Aslıhan Semiz Oysu, Türkiye: asoysu@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce