Praxis of ORL: İmmünglobülin G4 ilişkili tükürük bezi hastalıklarına bakış ve bir Küttner tümörü olgusu | Review of immunoglobulin G4-related salivary diseases and a case of Küttner’s tumor
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2019  Cilt: 7  Sayı: 3  157-161
doi: 10.5606/kbbu.2019.82788

İmmünglobülin G4 ilişkili tükürük bezi hastalıklarına bakış ve bir Küttner tümörü olgusu

Kerimcan Çakıcı1, Ozan Gökdoğan1, Yelda Dere2, Harun Üçüncü1, Sabri Köseoğlu1, Erdoğan Özgür1
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye

Tükürük bezleri otoimmün hastalıklardan etkilenebilir. Sjögren sendromu otoimmün tükürük bezi hastalıklarının en yaygın türü olmasına karşın, başlıca immünoglobülin G4 (IgG4) ilişkili reaksiyonlar ile birçok başka hastalık da tükürük bezlerini etkileyebilmektedir. Sjögren sendromu ekzokrin bez kanalını tutarken, IgG4 ilişkili hastalıklar genellikle otoimmüm reaksiyonlar ile tükürük bezlerinin parankimlerini tutar. Küttner tümörü nadir görülen bir tükürük bezi hastalığı olup, patolojik IgG4+ lenfositik infiltrasyon ve fibrozis ile ilişkilidir. Bu yazıda, submandibüler bezde Küttner tümörü olan erişkin bir erkek olgu sunuldu ve literatür verileri ışığında hastalığın klinik özellikleri, tanı yöntemleri ve tedavi algoritmaları tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Küttner tümörü, sialoadenit, IgG4 ilişkili hastalık.


Review of immunoglobulin G4-related salivary diseases and a case of Küttner’s tumor

Kerimcan Çakıcı1, Ozan Gökdoğan1, Yelda Dere2, Harun Üçüncü1, Sabri Köseoğlu1, Erdoğan Özgür1
1Department of Otolaryngology, Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine, Muğla, Turkey
2Department of Medical Pathology, Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine, Muğla, Turkey

Salivary glands can be affected by autoimmune diseases. Although Sjögren syndrome is the most common form of autoimmune salivary gland diseases, many other diseases may affect the salivary glands mainly through immunoglobulin G4 (IgG4)-related reactions. While Sjögren's syndrome affects the exocrine gland duct, IgG4-related disease usually affects the parenchyma of the salivary gland via an autoimmune reaction. A Küttners’ tumor is a rare salivary gland disease related with IgG4+ lymphocytic infiltration and fibrosis. Herein, we report an adult male case of Küttner’s tumor of the submandibular gland and discuss its clinical features, diagnostic methods, and treatment algorithms in the light of the literature data.

Key words: Immunoglobulin G4-related disease, Küttner’s tumor, sialadenitis.


Kerimcan Çakıcı, Ozan Gökdoğan, Yelda Dere, Harun Üçüncü, Sabri Köseoğlu, Erdoğan Özgür. Review of immunoglobulin G4-related salivary diseases and a case of Küttner’s tumor. Praxis of ORL. 2019; 7(3): 157-161

Sorumlu Yazar: Kerimcan Çakıcı, Türkiye: kerim_cak@hotmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce