Praxis of ORL: İşitme kaybı ve stigma | Hearing loss and stigma
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2017  Cilt: 5  Sayı: 2  63-69
doi: doi: 10.5606/kbbu.2017.83703

İşitme kaybı ve stigma

Özlem Saatci1, Burcu Polat2, Nihat Çakır1
1İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Üsküdar Devlet Hastanesi, Kbb Hastalıkları Birimi İstanbul,Türkiye
2Medipol Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı,İstanbul,Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada işitme kaybı ve işitme cihazı ile ilişkili stigma değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada Eylül 2015 - Mart 2016 tarihleri arasında işitme kaybı ile Kulak Burun Boğaz polikliniğine başvuran ve muayene sonucunda işitme cihazı önerilen ancak cihazı kullanmayı reddeden 35 hasta yapılandırılmış formlarla değerlendirildi.
BULGULAR: İşitme kaybı olan hastaların %57.1’i işitme kaybından daha ciddi öncelikleri olduğunu düşünmekteydi. Hastaların cihaz edinmesinde stigma ile ilişkili en önemli engeller “işitme cihazının dışarıdan fark edilmesi” (%45.7) ve işitme cihazının kullanıcıyı “yaşlı” (%37.1) ve “engelli” (%45.7) gösterdiği düşüncesi idi.
SONUÇ: Stigma işitme cihazı edinimindeki önemli engellerden biridir. İşitme kaybı için yardım isteyen hastalara psikososyal destek gereklidir. İşitme kaybı ile ilgili stigma hakkında toplumsal farkındalık artırılmalı ve medya stigma engelinin kırılması için yardım etmelidir.

Anahtar Kelimeler: İşitme cihazı, işitme kaybı; stigma.


Hearing loss and stigma

Özlem Saatci1, Burcu Polat2, Nihat Çakır1
1Istanbul Northern Anatolian Association Of Public Hospitals,üsküdar State Hospital Department Of Ent,iİstanbul,Turkey
2Medipol University,department Of Neurology,İstanbul,Turkey

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the stigma associated with hearing loss and hearing aid.
METHODS: A total of 35 patients were examined with structured forms, who were admitted to the Ear Nose and Throat outpatient clinic between September 2015 and March 2016 with hearing loss and were recommended to use hearing aid but refused to do so.
RESULTS: Patients with hearing loss believed that they had more serious priorities than their hearing impairment (57.1%). The most important barriers associated to stigma in the adoption of hearing aid were the thoughts of “hearing aid is noticeable from outside” (45.7%) and the hearing aid makes the user look “old” (37.1%) and “disabled” (45.7%).
CONCLUSION: Stigma is one of the important barriers of hearing aid adoption. Psychosocial support is necessary for the patients who seek help for their hearing loss. Social awareness should be increased about stigma associated to hearing loss and the media should help to disrupt the stigma barrier.

Key words: Hearing aid, hearing loss; stigma.


Özlem Saatci, Burcu Polat, Nihat Çakır. Hearing loss and stigma. Praxis of ORL. 2017; 5(2): 63-69

Sorumlu Yazar: Özlem Saatci, Türkiye: oreleos@hotmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce