Praxis of ORL: Benign intrakraniyal hipertansiyonlu hastada frontoetmoidal ensefalosel ve parietal lob araknoid kist birlikteliği: Olgu sunumu | Frontoethmoidal encephalocele presenting with a parietal lobe arachnoid cyst in a patient with benign intracranial hypertension: A case report
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2019  Cilt: 7  Sayı: 3  162-165
doi: 10.5606/kbbu.2019.83792

Benign intrakraniyal hipertansiyonlu hastada frontoetmoidal ensefalosel ve parietal lob araknoid kist birlikteliği: Olgu sunumu

Seçil Bahar1, Gunter Hafiz1, Mehdi Sasani2
1VKV Amerikan Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü, İstanbul, Türkiye
2VKV Amerikan Hastanesi, Beyin Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye

Ensefalosel, kafa tabanındaki defektinin serebral dokunun herniasyonu olarak tanımlanır. Herniye olan doku yalnızca meningeal doku içeriyorsa meningosel; meningeal doku ile birlikte beyin dokusu da içeriyorsa meningoensefalosel adını alır. Araknoid kistler ise, araknoid membranda yerleşimli, kollajen ve araknoid hücrelerle çevrili lezyonlardır. Bu yazıda takip sırasında benign intrakraniyal hipertansiyon saptanan frontoetmoid ensefalosele eşlik eden sol parietal lob araknoid kistli bir olgu sunuldu. Araknoid kist ve ensefalosel birlikteliğinde, altta yatan benign intrakraniyal hipertansiyon mutlaka akılda bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Araknoid kist, benign intrakraniyal hipertansiyon, doğuştan, ensefalosel.


Frontoethmoidal encephalocele presenting with a parietal lobe arachnoid cyst in a patient with benign intracranial hypertension: A case report

Seçil Bahar1, Gunter Hafiz1, Mehdi Sasani2
1Department Otolaryngology, VKV American Hospital, İstanbul, Turkey
2Department Neurosurgery, VKV American Hospital, İstanbul, Turkey

Encephalocele is defined as the herniation of cerebral tissue through a skull base defect. If the herniated tissue includes only meninges, it is termed as meningocele or if it includes brain tissue with meninges, it is termed as menigoencephalocele. Arachnoid cysts are developmental lesions located within the arachnoid membrane surrounded by collagen and arachnoid matter cells. Herein, we present a case of frontoethmoidal encephalocele accompanied by an arachnoid cyst mass in the left parietal lobe in whom benign intracranial hypertension was identified during follow-up. Underlying benign intracranial hypertension should be always kept in mind in case of coexistence of arachnoid cysts and encephalocele.

Key words: Arachnoid cyst, benign intracranial hypertension. congenital, encephalocele.


Seçil Bahar, Gunter Hafiz, Mehdi Sasani. Frontoethmoidal encephalocele presenting with a parietal lobe arachnoid cyst in a patient with benign intracranial hypertension: A case report. Praxis of ORL. 2019; 7(3): 162-165

Sorumlu Yazar: Seçil Bahar, Türkiye: drsecilbahar@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce