Praxis of ORL: Pediyatrik bir hastada kafa travması sonrasında inkus dislokasyonuna bağlı fasiyal paraliz: Olgu sunumu | Facial paralysis caused by dislocated incus following head trauma in a pediatric patient: A case report
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2019  Cilt: 7  Sayı: 3  173-176
doi: 10.5606/kbbu.2019.84755

Pediyatrik bir hastada kafa travması sonrasında inkus dislokasyonuna bağlı fasiyal paraliz: Olgu sunumu

Nurullah Seyhun, Senem Kurt Dizdar, Alican Çoktur, Suat Turgut
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği İstanbul, Türkiye

Kafa travması sonrasında temporal kemik kırıkları, önemli morbiditeye yol açarak, fasiyal paraliz ile ilişkili olabilir. İşitme kaybına neden olan ossiküler zincir hasarları da görülebilir. On iki yaşında olgu kafa travması sonrasında yalnızca inkus dislokasyonuna bağlı fasiyal paraliz ile kliniğimize başvurdu. Uzunlamasına temporal kemik kırığı da mevcuttu. Ossikülopati ile cerrahi dekompresyon hem işitme kaybında hem de fasiyal paralizde anlamlı iyileşme sağladı. Bu tür olgularda cerrahi yaklaşım da gerekebilir. Elektronörografi ve elektromiyografi, cerrahi girişim kararının verilmesine yardımcıdır. Ossiküler zincir hasarı mevcut ise, eş zamanlı ossiküloplasti de yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Fasiyal paraliz, kafa travması, inkus dislokasyonu, temporal kemik kırığı.


Facial paralysis caused by dislocated incus following head trauma in a pediatric patient: A case report

Nurullah Seyhun, Senem Kurt Dizdar, Alican Çoktur, Suat Turgut
Department of Otolaryngology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Temporal bone fractures following head trauma may be associated with facial paralysis which causes significant morbidity. Ossicular chain disruptions can also occur, leading to hearing loss. A 12-year-old patient was admitted to our clinic with facial paralysis caused solely by the dislocated incus following a head trauma. Longitudinal temporal bone fracture was also present. Surgical decompression with ossiculoplasty showed significant improvement in both hearing loss and facial paralysis. In such cases, surgical approach may be required. Electroneuronography and electromyography are helpful in deciding the surgical intervention. If there is an ossicular chain disruption, ossiculoplasty should be also performed concurrently.

Key words: Facial paralysis, head trauma, incus dislocation, temporal bone fracture.


Nurullah Seyhun, Senem Kurt Dizdar, Alican Çoktur, Suat Turgut. Facial paralysis caused by dislocated incus following head trauma in a pediatric patient: A case report. Praxis of ORL. 2019; 7(3): 173-176

Sorumlu Yazar: Nurullah Seyhun, Türkiye: seyhun90@hotmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce