Praxis of ORL: Erişkin hastada dev servikal kistik lenfanjiom: Olgu sunumu | Giant cervical cystic lymphangioma in adult patient: Case report
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2019  Cilt: 7  Sayı: 1  47-50
doi: 10.5606/kbbu.2019.85570

Erişkin hastada dev servikal kistik lenfanjiom: Olgu sunumu

Ozan Erol, Alper Köycü, Erdinç Aydın
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Lenfanjiomlar genel olarak iki yaş altında görülen, lenfatik kanalları etkileyen benign karakterli doğuştan malformasyonlardır. En sık baş ve boyun bölgesinden köken alırlar. Erişkin yaşta görülmesi nadir olmakla birlikte servikal kitlelerde ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. Öykü, fizik muayene bulguları ve görüntüleme yöntemleri yoluyla tanı konulur. Tercih edilen tedavi yöntemi cerrahidir. Bu yazıda, sol servikal bölgede bulunan ve daha önce eksize edilmesine rağmen büyümeye devam eden 13.2¥7.6¥13 cm boyutlarında kitlesi olan 27 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Kitlenin ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları kistik lenfanjiom ile uyumlu idi. Dolayısıyla, kitlenin tamamı eksize edildi. Histopatolojik inceleme kistik lenfanjiom ile uyumlu idi. Cerrahi sonrası dönemde komplikasyon izlenmedi ve bir yıllık takipte nüks gelişmedi.

Anahtar Kelimeler: Erişkin, servikal; kistik lenfanjiom.


Giant cervical cystic lymphangioma in adult patient: Case report

Ozan Erol, Alper Köycü, Erdinç Aydın
Department of Otolaryngology, Baskent University Medicine Faculty, Ankara, Turkey

Lymphangiomas are congenital malformations with benign character, affecting the lymphatic channels and generally observed in ages below two years. They most frequently originate from the head and neck region. Although occurrence in adults is rare, it should be considered in the differential diagnosis of cervical masses. Diagnosis is established through anamnesis, physical examination findings and imaging methods. The preferred treatment method is surgery. In this article, we present a 27-year-old male patient with 13.2¥7.6¥13 cm sized mass localized in left cervical region that has been continuing to grow despite being excised before. Ultrasonography and magnetic resonance imaging findings of the mass were compatible with cystic lymphangioma. Therefore, the mass was totally excised. Histopathologic examination was compatible with cystic lymphangioma. No complication was observed in the period after surgery and no recurrence developed during the one-year follow-up.

Key words: Adult, cervical; cystic lymphangioma.


Ozan Erol, Alper Köycü, Erdinç Aydın. Giant cervical cystic lymphangioma in adult patient: Case report. Praxis of ORL. 2019; 7(1): 47-50

Sorumlu Yazar: Ozan Erol, Türkiye: ozzy.erol@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce