Praxis of ORL: Karotis cisim tümörü benzeri Schwannoma olgusu: Nadir bir lokalizasyonda Schwannoma | A case of a carotid body tumor-like Schwannoma: A rare localization of Schwannoma
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2019  Cilt: 7  Sayı: 3  166-169
doi: 10.5606/kbbu.2019.86547

Karotis cisim tümörü benzeri Schwannoma olgusu: Nadir bir lokalizasyonda Schwannoma

Burak Erden1, Ahmet Doblan2, Ahmet Yükkaldıran3
1Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Mersin, Türkiye
2SBÜ Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
3Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye

Benign sinir kılıfı tümörleri grubunda yer alan Schwannomalar, santral veya periferik patolojiler olarak, vücudun birçok yerinde görülebilmektedir. Schwannomaların morfolojik ve radyolojik bulguları, yerleşim yerlerine bağlı farklılıklar gösterebilmektedir. Bu yazıda 21 yaşında bir erkek hastada karotis cisim tümörünü taklit eden Schwannoma olgusu sunuldu. Cerrahi öncesi karotis cisim tümörü olduğu düşünülen hastaya dijital subtraksiyon anjiyografi ile embolizasyon yapıldı. Ancak, cerrahi sonrası patolojik tanı eskimiş Schwannoma olarak rapor edildi. Sonuç olarak, ileri görüntüleme tetkikleri ve detaylı bir cerrahi öncesi planlamaya rağmen, cerrahi sırasında veya sonrasında beklenmedik tanılarla karşılaşma ihtimaline hazırlıklı olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Eskimiş Schwannoma, karotis cisim tümörü, dijital subtraksiyon anjiyografi, embolizasyon.


A case of a carotid body tumor-like Schwannoma: A rare localization of Schwannoma

Burak Erden1, Ahmet Doblan2, Ahmet Yükkaldıran3
1Department of Otolaryngology, Mersin City Training and Research Hospital, Mersin, Turkey
2Department of Otolaryngology, SBÜ Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey
3Department of Otolaryngology, Şanlıurfa Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey

Schwannomas are the benign nerve sheath tumors group, and can be seen in many locations of the body as central or peripheral pathologies. Morphological and radiological findings of Schwannomas may vary depending on the localization. In this article we presented a Schwannoma case, which is mimicking carotid body tumor in 21-year-old male patient. The patient was suspected with a carotid body tumor preoperatively and digital subtraction angiography embolization was performed. However, the postoperative pathological diagnosis was reported as an ancient Schwannoma. In conclusion, despite the advanced imaging tools and a detailed preoperative planning, one should be prepared for the possibility of an unexpected diagnosis during or after the operation.

Key words: Ancient Schwannoma, carotid body tumor, digital subtraction angiography, embolization.


Burak Erden, Ahmet Doblan, Ahmet Yükkaldıran. A case of a carotid body tumor-like Schwannoma: A rare localization of Schwannoma. Praxis of ORL. 2019; 7(3): 166-169

Sorumlu Yazar: Burak Erden, Türkiye: burakerden@windowslive.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce