Praxis of ORL: İkinci parmağın dördüncü parmağa oranının auriküler boyutlar ile ilişkisi | Correlation of second to fourth digit ratio with auricular dimensions
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2017  Cilt: 5  Sayı: 3  93-97
doi: 10.5606/kbbu.2017.88597

İkinci parmağın dördüncü parmağa oranının auriküler boyutlar ile ilişkisi

Hasan Emre Koçak, Harun Acıpayam, Mustafa Suphi Elbistanlı, Ayşe Pelin Yiğider, Fatma Tülin Kayhan
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada doğum öncesi cinsiyet hormonlarına maruziyetin invaziv olmayan bir endikatörü olan ikinci parmağın dördüncü parmağa oranı (2D: 4D) ve auriküler boyutlar arasındaki ilişki araştırıldı.
YÖNTEMLER: Çalışmaya rutin genel sağlık kontrolü için başvuran toplam 41 erkek hasta (ort. yaş 28.1±4.4 yıl; dağılım 21-39 yıl) dahil edildi. Aurikülanın uzunluğu ve genişliği, konkanın uzunluğu ve genişliği ve ikinci ve dördüncü parmağın uzunluğu dijital kaliper ile ölçüldü. 2D: 4D’nin hesaplanmasından sonra tüm veriler istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: 2D: 4D oranı ve auriküler boyutlar arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edildi.
SONUÇ: Bulgularımız androjenik hormonların auriküler kıkırdağın gelişimi üzerindeki etkisini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Auriküla, boyut; parmak; oran.


Correlation of second to fourth digit ratio with auricular dimensions

Hasan Emre Koçak, Harun Acıpayam, Mustafa Suphi Elbistanlı, Ayşe Pelin Yiğider, Fatma Tülin Kayhan
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Research And Training Hospital, Department Of Otolaryngology

OBJECTIVE: This study aims to investigate the correlation between the second to fourth digit ratio (2D: 4D), which is a non-invasive indicator of the exposure to the prenatal sex hormones, and the auricular dimensions.
METHODS: A total of 41 male patients (mean age 28.1±4.4 years; range 21 to 39 years), who applied for a routine check-up, were included in the study. The length and width of the auricula, the length and width of the concha and the length of the second and fourth fingers were measured with a digital caliper. After calculating the 2D: 4D, all data were statistically compared.
RESULTS: We detected a negative and statistically significant correlation between the 2D: 4D and auricular dimensions.
CONCLUSION: Our findings confirmed the effect of the androgenic hormones on the development of the auricular cartilage.

Key words: Auricula, dimension; finger; ratio.


Hasan Emre Koçak, Harun Acıpayam, Mustafa Suphi Elbistanlı, Ayşe Pelin Yiğider, Fatma Tülin Kayhan. Correlation of second to fourth digit ratio with auricular dimensions. Praxis of ORL. 2017; 5(3): 93-97

Sorumlu Yazar: Hasan Emre Koçak, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce