Praxis of ORL: Bir kadın hastada trakeostomal miyaz | Tracheostomal myiasis in a female patient
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2014  Cilt: 2  Sayı: 3  132-134
doi: 10.5606/kbbu.2014.91300

Bir kadın hastada trakeostomal miyaz

Kamil Hakan Kaya1, Selçuk Güneş1, Ibrahim Erdim2, Arzu Karaman Koç1, Akkan Avcı3, Fatma Tülin Kayhan1
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak-burun-boğaz Kliniği, Istanbul, Türkiye
2Tokat Erbaa Devlet Hastanesi, Tokat, Türkiye
3Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Adana, Türkiye

Miyaz, çiftkanatlı larvaların insan veya hayvanları infeste etmesi olarak tanımlanır. Miyaz insidansı tropikal ve subtropikal bölgelerde artsa da hastalık tüm dünyada yaygındır. Hastalığın önlenmesinde uygun hijyen ve sağlık bakım koşulları büyük önem taşır. Miyaz uygun şekilde tedavi edilmezse ciddi morbidite veya mortaliteye neden olabilir. Trakeostomi yarası miyazı oldukça nadir görülen bir durumdur. Bu yazıda trakeostomal miyazlı 86 yaşında tetraplejik bir kadın hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Miyaz, trakeostomi; yara.


Tracheostomal myiasis in a female patient

Kamil Hakan Kaya1, Selçuk Güneş1, Ibrahim Erdim2, Arzu Karaman Koç1, Akkan Avcı3, Fatma Tülin Kayhan1
1Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training And Research Hospital, Otolaryngology Head And Neck Surgery Department, Istanbul, Turkey
2Tokat Erbaa Government Hospital, Otolaryngology Head And Neck Surgery Unit
3Adana Numune Training And Research Hospital, Emergency Medicine Department

Myiasis is defined as the infestation of humans and/or animals with dipterous larvae. While the incidence of myiasis increases in tropical and subtropical areas, it is still a common disease worldwide. Appropriate hygienic and health care conditions are essential for preventing the disease. Myiasis may cause severe morbidity or mortality if not treated properly. Myiasis of the tracheostomy wound is an extremely rare condition. In this article, we report an 86-year-old tetraplegic female patient with tracheostomal myiasis.

Key words: Myiasis, tracheostomy; wound.


Kamil Hakan Kaya, Selçuk Güneş, Ibrahim Erdim, Arzu Karaman Koç, Akkan Avcı, Fatma Tülin Kayhan. Tracheostomal myiasis in a female patient. Praxis of ORL. 2014; 2(3): 132-134

Sorumlu Yazar: Ibrahim Erdim, Türkiye: ibrahim_erdim@hotmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce