Praxis of ORL: Tekrarlayan Blandin-Nuhn mukoseli ve lezyon içine etanol enjeksiyonu | Recurrent Blandin-Nuhn mucocele and intralesional ethanol injection
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2021  Cilt: 9  Sayı: 3  111-113
doi: 10.5606/kbbu.2021.92053

Tekrarlayan Blandin-Nuhn mukoseli ve lezyon içine etanol enjeksiyonu

İdiris Çıldır
Özel Selçuklu Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, Konya, Türkiye

Yirmi bir yaşında kadın hasta yaklaşık bir aydır süren dil altında şişlik şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde dil ventral yüzünün sol tarafında 2x1 cmʼlik kistik lezyon saptandı ve hasta ameliyat edildi. Ancak ameliyat sonrası partial nüks görüldü, bunun üzerine lezyon içine etanol uygulandı. Etanol uygulaması sonrası lezyonun tamamen kaybolduğu ve bir yıllık takip sonunda nüks olmadığı tespit edildi. Bu tedavi yönteminin etkinliğinin araştırılmsı için nadir olguyu sunmayı uygun bulduk.

Anahtar Kelimeler: Blandin-Nuhn, minör tükürük bezi, mukosel.


Recurrent Blandin-Nuhn mucocele and intralesional ethanol injection

İdiris Çıldır
Department of Otolaryngology, Private Selçuklu Hospital, Konya, Turkey

A 21-year-old female patient presented with a swelling under the tongue that lasted about a month. A 2¥1 cm cystic lesion was found on the left side of the tongue ventral face in the physical examination, and the patient was operated. However, a partial recurrence was detected after the surgery; thereby, intralesional ethanol was administered. The lesion disappeared after the administration of ethanol, and there was no recurrence during the one-year follow-up. We presented this case to demonstrate the efficacy of this treatment method.

Key words: Blandin-Nuhn, minor salivary gland, mucocele.


İdiris Çıldır. Recurrent Blandin-Nuhn mucocele and intralesional ethanol injection. Praxis of ORL. 2021; 9(3): 111-113

Sorumlu Yazar: İdiris Çıldır, Türkiye: idriscildir@hotmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce