Praxis of ORL: Dev konka bülloza piyoseli | Giant concha bullosa pyocele
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2014  Cilt: 2  Sayı: 1  38-40
doi: 10.5606/kbbu.2014.92486

Dev konka bülloza piyoseli

Muhsin Koten, Mehmet Turgay Türkmen, Abdullah Taş, Ahmet Rıfat Karasalihoğlu
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Edirne

Konka bülloza terimi, genel olarak pnömatize orta konkanın havalandırılmasını ifade etmek için kullanılır. Konka bülloza sinonazal bölgenin sık anatomik varyasyonlarından biridir ve çoğunlukla asemptomatiktir. Mukoselin enfekte olmasıyla konka bülloza piyoseli oluşabilir. Bu tür durumlarda konkanın boyutları enflamatuvar süreç nedeniyle daha da artarak, paranazal sinüslerin drenajını engeller. Konka bülloza, ciddi orbital ve intrakraniyal komplikasyonlara neden olabilir. Bu makalede, aynı taraflı frontoetmoidal ve maksiller sinüzite neden olan dev konka bülloza piyoselli 15 yaşında bir kadın olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Konka bülloza, piyosel; sinüzit.


Giant concha bullosa pyocele

Muhsin Koten, Mehmet Turgay Türkmen, Abdullah Taş, Ahmet Rıfat Karasalihoğlu
Departments Of Otorhinolaryngology, Trakya University School Of Medicine, Edirne, Turkey

The term “concha bullosa” is generally used to describe the aeration of pneumatized middle turbinate. Concha bullosa is one of the most common anatomical variant of sinonasal area and is usually asymptomatic. Concha bullosa pyocele may occur when a mucocele becomes infected. In such cases, the concha prevents the drainage of the paranasal sinuses, by expanding due to an inflammatory process. Concha bullosa may lead to serious orbital and intracranial complications. In this article, we present a 15-year-old female case of a giant concha bullosa pyocele leading to ipsilateral frontoethmoid and maxillary sinusitis.

Key words: Concha bullosa, pyocele; sinusitis.


Muhsin Koten, Mehmet Turgay Türkmen, Abdullah Taş, Ahmet Rıfat Karasalihoğlu. Giant concha bullosa pyocele. Praxis of ORL. 2014; 2(1): 38-40

Sorumlu Yazar: Mehmet Turgay Türkmen, Türkiye: turkmenturgay@hotmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce