Praxis of ORL: Retromandibüler ven medialinde seyreden fasiyal sinir: Olgu sunumu | Facial nerve passing through medial of retromandibular vein: Case report
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2018  Cilt: 6  Sayı: 1  36-38
doi: 10.5606/kbbu.2018.97268

Retromandibüler ven medialinde seyreden fasiyal sinir: Olgu sunumu

Kemal Koray Bal, Onur İsmi, Yusuf Vayısoğlu
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Parotis bezi cerrahisi sırasında karşılaşılan en önemli anatomik yapı fasiyal sinirdir. Cerrahi esnasında bu sinirin seyrinin iyi bilinmesi olası sinir hasarlarını önleme konusunda önem arz eder. Retromandibüler ven, parotis bezinin içinde çoğunlukla fasiyal sinirin medialinde seyreder. Retromandibüler venin lateralinde seyreden marjinal mandibüler sinir bulunarak retrograd takiple fasiyal sinir ana trunkusuna ulaşılabilir. Bu yazıda, retromandibüler ven medialinde seyreden bir fasiyal sinir olgusu literatür ışığında sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Fasiyal sinir, iyatrojenik; parotidektomi; retromandibüler ven, varyasyon.


Facial nerve passing through medial of retromandibular vein: Case report

Kemal Koray Bal, Onur İsmi, Yusuf Vayısoğlu
Mersin University Medicine Faculty, Otolaryngology Department, Mersin, Turkey

Facial nerve is the most important anatomic structure seen during surgery of parotid gland. It is important to know the course of this nerve during surgery to prevent possible nerve damage. Retromandibular vein passes inside parotid gland mostly medial to facial nerve. Main truncus of the facial nerve can be reached with retrograde follow-up by finding the marginal mandibular nerve, which passes lateral to the retromandibular vein. In this article, we presented a case of facial nerve passing through the medial of retromandibular vein under the light of the literature.

Key words: Facial nerve, iatrogenic; parotidectomy; retromandibular vein; variation.


Kemal Koray Bal, Onur İsmi, Yusuf Vayısoğlu. Facial nerve passing through medial of retromandibular vein: Case report. Praxis of ORL. 2018; 6(1): 36-38

Sorumlu Yazar: Kemal Koray Bal, Türkiye: dr.kemalkoraybal@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce