Praxis of ORL: Nadir bir hastalık, Forestier sendromu: Üç olgunun uzun dönem takibi | A rare disease, Forestier syndrome: Long-term follow-up of three cases
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2020  Cilt: 8  Sayı: 3  165-168
doi: 10.5606/kbbu.2020.98700

Nadir bir hastalık, Forestier sendromu: Üç olgunun uzun dönem takibi

Fatih Savran, Prof. Dr. Aslı Şahin Yılmaz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye

Forestier sendromu foramen magnumdan sakruma kadar anterior longitudinal ligamentte kronik enflamasyon sonucu oluşan, dejeneratif süreçte ossifikasyon ile sonuçlanan bir hastalıktır. Bu hastalıkta yutma güçlüğü başta olmak üzere, sabah tutukluğu, boyun ağrısı, solunum güçlüğü, omurilik kök sıkışmaları ve omurga hareket bozuklukları olabilmektedir. Tanı radyolojik ve endoskopik muayene ile konulabilmektedir. Bu yazıda yaklaşık üç yıl takip ettiğimiz, Forestier tanısı konulan üç olgu literatür eşliğinde tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Yaygın idiopatik iskelet hiperostozu, Forestier sendromu, osteofit


A rare disease, Forestier syndrome: Long-term follow-up of three cases

Fatih Savran, Prof. Dr. Aslı Şahin Yılmaz
Health Sciences University, Ümraniye Training and Research Hospital, Ent Clinic, Istanbul, Turkey

Forestier syndrome is a disease that results in ossification in the degenerative process resulting from chronic inflammation in the anterior longitudinal ligament from foramen magnum to sacrum. In this disease, there may be morning stiffness, neck pain, breathing difficulty, spinal cord root compressions, spine movement disorders, and particularly swallowing difficulties. Diagnosis can be established with radiologic and endoscopic examination. In this article, we discussed in the light of the literature three cases diagnosed as Forestier syndrome that we followed-up for approximately three years.

Key words: Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis, Forestier syndrome, osteophyte


Fatih Savran, Prof. Dr. Aslı Şahin Yılmaz. A rare disease, Forestier syndrome: Long-term follow-up of three cases. Praxis of ORL. 2020; 8(3): 165-168

Sorumlu Yazar: Fatih Savran, Türkiye: fatih.savran@hotmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce