Praxis of ORL: GERİ ÇEKİLMİŞ MAKALE: Erişkin hastada tek taraflı koanal atrezi ve transnazal endoskopik yaklaşım: Olgu sunumu | RETRACTED: Unilateral choanal atresia and transnasal endoscopic approach in adult patient: Case report
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2019  Cilt: 7  Sayı: 1  43-46
doi: 10.5606/kbbu.2019.98704

GERİ ÇEKİLMİŞ MAKALE: Erişkin hastada tek taraflı koanal atrezi ve transnazal endoskopik yaklaşım: Olgu sunumu

Ahmet Doblan
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye

Koanal atrezi sık görülmeyen, posterior nazal açıklığın gelişim anomalisidir. Nadiren uzun yıllar boyunca tanı konulmadan yaşamlarına devam ederler. Bu yazıda, Kulak Burun Boğaz Kliniğine tek taraflı burun tıkanıklığı ve burundan nefes alamama yakınması ile başvuran ve osseomembranöz tipte tek taraflı koanal atrezi saptanan 56 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Hasta endoskopik transnazal cerrahi yaklaşımla ameliyat edildi. Cerrahi sonrası komplikasyon oluşmadı. Bu olgu sunumunda, ileri yaşlarda saptanan koanal atrezinin tanı ve tedavi prensipleri literatür eşliğinde tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Koanal atrezi, burun tıkanıklığı; transnazal endoskopik cerrahi.


RETRACTED: Unilateral choanal atresia and transnasal endoscopic approach in adult patient: Case report

Ahmet Doblan
Department of Otolaryngology, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey

Choanal atresia is a development anomaly for posterior nasal opening that is not observed frequently. Rarely continue their life without being diagnosed for many years. In this article, we report a 56-year-old female patient who applied to the Otorhinolaryngology Clinic with complaints of single-sided nasal obstruction and nasal asphyxiation and was detected to have osseo-membranous-type unilateral choanal atresia. We operated on the patient with endoscopic transnasal surgical approach. No complications occurred after surgery. In this case report, we discussed the diagnosis and treatment principles of choanal atresia diagnosed in elder ages in light of the literature.

Key words: Choanal atresia, nasal obstruction; transnasal endoscopic surgery.


Ahmet Doblan. RETRACTED: Unilateral choanal atresia and transnasal endoscopic approach in adult patient: Case report. Praxis of ORL. 2019; 7(1): 43-46

Sorumlu Yazar: Ahmet Doblan, Türkiye: ahmetdoblan@yahoo.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce