Praxis of ORL: Baş ve boyun kanserlerinin tedavisinde transoral minimal invaziv cerrahi tekniklerin yeri | The role of transoral minimally invasive surgical techniques in the management of head and neck cancers
<< Back
Praxis of ORL. Year: 2013  Volume: 1  Issue: 1  1-5
doi: 10.5606/kbbu.2013.65375

Baş ve boyun kanserlerinin tedavisinde transoral minimal invaziv cerrahi tekniklerin yeri

Fatma Tülin Kayhan

Baş ve boyun kanserlerinin tedavisinde cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi yalnız veya birlikte kullanılmaktadır. Yıllar içinde daha az morbidite, daha yüksek yaşam kalitesi ile daha iyi lokal ve lenfatik kontrol ve daha uzun sağkalım elde edilen tedavi yöntemi arayışına yönelindi. Bu arayış hastaların özelliklerinin yanı sıra, hastalığın özelliklerine, yerleşimine ve evresine göre farklı tedavi yöntemleri geliştirilmesini sağladı. Bu yazıda, larenks ve orofarenks kanserlerinin tedavisinde minimal invaziv cerrahi yöntemler olarak kabul edilen transoral lazer mikrocerrahisi ve transoral robotik cerrahi, avantaj, dezavantaj ve başarı oranı açısından açık cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi ile karşılaştırılarak gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: Baş ve boyun kanseri; minimal invaziv cerrahi; transoral lazer cerrahisi; transoral robotik cerrahi.


The role of transoral minimally invasive surgical techniques in the management of head and neck cancers

Fatma Tülin Kayhan

Surgery, radiotherapy and chemotherapy are used alone or in combination in the management of head and neck cancers. Over the years, management modalities which offer an improved local and lymphatic control and longer survival with lower morbidity and a higher quality of life have been investigated. This search has enabled the development of several management modalities according to the characteristics, localization and stage of the disease as well as the patient characteristics. In this article, we reviewed transoral laser microsurgery, and transoral robotic surgery, which are accepted as minimally invasive surgical methods in the management of larynx and oropharynx cancers in terms of advantages, disadvantages and success rate compared to open surgery, radiotherapy and chemotherapy.

Key words: Head and neck cancer; minimal invasive surgery; transoral laser surgery; transoral robotic surgery.


Fatma Tülin Kayhan. The role of transoral minimally invasive surgical techniques in the management of head and neck cancers. Praxis of ORL. 2013; 1(1): 1-5

Corresponding Author: Fatma Tülin Kayhan


Full Text
(Turkish)The fulltexts are in PDF format. If you dont have Adobe Acrobat Reader installed please click here to download. Adobe Acrobat Reader is a freeware software
 
  © | Praxis of Otorhinolaryngology
created by minduce