Praxis of ORL: Adenotonsillektominin çocuklarda büyüme üzerine etkisi | The effects of adenotonsillectomy on growth in children
<< Back
Praxis of ORL. Year: 2013  Volume: 1  Issue: 1  6-10
doi: 10.5606/kbbu.2013.87597

Adenotonsillektominin çocuklarda büyüme üzerine etkisi

Hayriye Karabulut

Amaç: Bu çalışmada adenotonsillektomi endikasyonlarına göre tedavi verilen ve tedaviyi reddeden hastaların takibinde boy ve kilo değişiklikleri araştırıldı.
Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2001 - Ocak 2004 tarihleri arasında kliniğimizde adenotonsillektomi ameliyatını kabul eden 168 hasta (ameliyat grubu) ve ameliyatı kabul etmeyen 37 hasta (kontrol grubu) olmak üzere toplam 205 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların her kontrolde Türk çocukları için hazırlanmış olan diyagramlar kullanılarak yaşa göre, ortalama boy ve kilonun standart sapma skorları (SDS) hesaplandı.
Bulgular: Ameliyat grubunda boy ve kiloda anlamlı bir artış olduğu gözlendi (p<0.05). Kontrol grubunda kilo SDS değerinde anlamlı bir azalma varken (p=0.021), boy SDS değerinde önemli bir değişiklik gözlenmedi (p=0.478).
Sonuç: Çocukluk çağında uzun süreli obstüktif uyku apnesi büyüme yetersizliğine neden olur. Adenotonsillektomi yapılan çocuklarda büyüme ve gelişme normale dönmekte, tedavi olmayan grupta ise kötüleşerek devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Büyüme; obstruktif uyku apne sendromu; tonsillektomi.


The effects of adenotonsillectomy on growth in children

Hayriye Karabulut

Objectives: This study aims to investigate height and weight changes according to adenotonsillectomy indications in patients receiving and rejecting treatment.
Patients and Methods: Between January 2001 and January 2004, a total of 205 patients including 168 patients who accepted adenotonsillectomy (surgery group) 37 patients who refused adenotonsillectomy (control group) were included in the study. Height and weight standard deviation scores (SDS) were measured based on age were measured using diagrams tailored for Turkish children at each visit.
Results: Height and weight were significantly increased in the surgery group (p<0.05). Weight SDS scores were significantly reduced (p=0.021), while there was no significant difference in height SDS scores in the control group (p=0.478).
Conclusion: Long-term obstructive sleep apnea is often associated with faltering body growth during the childhood. Children undergoing adenotonsillectomy return to normal growth and development, while non-treated group continues to deteriorate further.

Key words: Growth; obstructive sleep apnea syndrome; tonsillectomy.


Hayriye Karabulut. The effects of adenotonsillectomy on growth in children. Praxis of ORL. 2013; 1(1): 6-10

Corresponding Author: Hayriye Karabulut


Full Text
(Turkish)The fulltexts are in PDF format. If you dont have Adobe Acrobat Reader installed please click here to download. Adobe Acrobat Reader is a freeware software
 
  © | Praxis of Otorhinolaryngology
created by minduce