Praxis of ORL: Maksiller sinüs kitlelerinin nadir bir nedeni: Gossipibom | A rare cause of maxillary sinus masses: gossypiboma
<< Back
Praxis of ORL. Year: 2013  Volume: 1  Issue: 1  22-24
doi: 10.5606/kbbu.2013.44153

Maksiller sinüs kitlelerinin nadir bir nedeni: Gossipibom

Emre Günbey, Hayriye Karabulut, Hediye Pınar Günbey

Ameliyatlarda kullanılan gossipibom olarak bilinen ve ameliyat sonrasında çıkarılan süngerler, maksiller sinüste keşfedilen nadir görülen yabancı cisimlerdir. Maksiller sinüsteki yabancı cisim semptomları tek taraflı mukopürülan burun akıntısı, burunda kötü koku ve konjesyon gibi kronik sinüziti işaret eden en sık görülen yakınmalar ile birlikte daha sonraki evrelerde ortaya çıkar. Bu makalede baş ağrısı haricinde başka bir semptomu olmayan 40 yıl önce bırakılmış maksiller sinüs gossipibomu olan 77 yaşındaki erkek bir olgu sunuldu. Ameliyat öncesinde çekilen paranazal sinüs bilgisayarlı tomografide sinonazal tümörlerin ve enflamatuvar patolojilerin ayırıcı tanısı görüldü. Bu olgu sunumunda maksiller sinüsün yabancı cisimleri tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisimler; gossipibom; paranazal sinüs tümörleri; paranazal sinüsler.


A rare cause of maxillary sinus masses: gossypiboma

Emre Günbey, Hayriye Karabulut, Hediye Pınar Günbey

Postoperatively retained sponges used in operations, referred to as gossypibomas are rare foreign bodies discovered in the maxillary sinus. The symptoms of foreign bodies in the maxillary sinus appear at later stages with the most frequent complaints, indicating chronic sinusitis such as unilateral mucopurulent nasal discharge, nasal odor and congestion. In this article, we presented a 77-year-old male case of maxillary sinus gossypiboma which was left there 40 years ago, without any symptoms except headache. Preoperative paranasal sinus computed tomography suggested the differential diagnosis of sinonasal tumors, and inflammatory pathologies. In this case report, foreign bodies of the maxillary sinus were discussed.

Key words: Foreign bodies; gossypiboma; paranasal sinus neoplasms; paranasal sinuses.


Emre Günbey, Hayriye Karabulut, Hediye Pınar Günbey. A rare cause of maxillary sinus masses: gossypiboma. Praxis of ORL. 2013; 1(1): 22-24

Corresponding Author: Emre Günbey


Full Text
(English)The fulltexts are in PDF format. If you dont have Adobe Acrobat Reader installed please click here to download. Adobe Acrobat Reader is a freeware software
 
  © | Praxis of Otorhinolaryngology
created by minduce