Praxis of ORL: Topikal sarımsak suyu özü ile sarımsak yağının sıçan iç kulağındaki etkileri | Effects of topical aqueous garlic extract and garlic oil on inner ears in rats
<< Back
Praxis of ORL. Year: 2014  Volume: 2  Issue: 2  68-72
doi: 10.5606/kbbu.2014.26349

Topikal sarımsak suyu özü ile sarımsak yağının sıçan iç kulağındaki etkileri

Murat Salihoğlu1, Atila Güngör1, Salim Doğru1, Enver Çeşmeci1, Aytuğ Altundağ2, Mehmet Timur Çelik3, Osman Metin Ipçioğlu4, Melih Çayönü5
1Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Istanbul, Türkiye
2Istanbul Cerrahi Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Servisi, Istanbul, Türkiye
3Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Hayvan Çalışma Ve Araştırma Bölümü, Istanbul, Türkiye
4Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Biyokimya Servisi, Istanbul, Türkiye
5Amasya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Servisi, Amasya, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada sıçanlarda sarımsak suyu özü ve sarımsak yağının iç kulaktaki olası ototoksik etkileri araştırıldı.
YÖNTEMLER: Çalışmada 38 adet (19 erkek, 19 dişi) sağlıklı ve yetişkin (16-20 aylık) Wistar Albino sıçan kullanıldı. Sıçanlar beş gruba ayrıldı. Grup 1’deki sıçanlara 0.1 ml taze sarımsak suyu özü, grup 2’dekilere 0.1 ml sarımsak yağı uygulandı. Grup 3 ve 4’deki sıçanlara da 10 gün süre ile sırasıyla gentamisin ve salin solüsyonları uygulandı. Grup 5’e ise herhangi bir ilaç verilmedi. Ototoksisitenin araştırılmasında distorsiyon ürünü otoakustik emisyon kullanıldı.
BULGULAR: Uygulama öncesi ve sonrası distorsiyon ürünü otoakustik emisyon sonuçlarına göre, taze sarımsak suyu özü ve sarımsak yağı gruplarıyla salin ve kontrol grupları arasında fark yoktu. Gentamisin, diğer çalışma grupları ile karşılaştırıldığında, beklenildiği gibi iç kulakta önemli derecede negatif etkilere sahipti.
SONUÇ: Çalışma bulgularımız, sıvı sarımsak özü ve sarımsak yağının ototoksik olmadığını göstermektedir. Bu da sarımsağın gelişmekte olan ülkelerde, evde uygulanan tedavi yöntemi olarak kulak enfeksiyonları için neden yaygın şekilde kullanıldığını açıklamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Garlic, otoacoustic emission; ototoxicity; rat.


Effects of topical aqueous garlic extract and garlic oil on inner ears in rats

Murat Salihoğlu1, Atila Güngör1, Salim Doğru1, Enver Çeşmeci1, Aytuğ Altundağ2, Mehmet Timur Çelik3, Osman Metin Ipçioğlu4, Melih Çayönü5
1Department Of Otolaryngology, Gata Haydarpaşa Training Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Otolaryngology, Istanbul Surgery Hospital, Istanbul, Turkey
3Department Of Animal Practice And Research, Gata Haydarpaşa Training Hospital, Istanbul, Turkey
4Department Of Biochemistry, Gata Haydarpaşa Training Hospital, Istanbul, Turkey
5Department Of Otolaryngology, Amasya University Training And Research Hospital, Amasya, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the possible ototoxic effects of aqueous garlic extract and garlic oil on inner ear in rats.
METHODS: We used 38 (19 males, 19 females) healthy and mature (16 to 20 month-old) Wistar Albino rats. The rats were divided into five groups. The rats in group 1 received 0.1 ml of fresh aqueous garlic extract and group 2 received 0.1 ml of garlic oil. The rats in group 3 and group 4 received gentamycin and saline solution, respectively for 10 days. Group 5 received no medication. The distortion product otoacoustic emission was used to investigate ototoxicity.
RESULTS: Based on the pre- and post-treatment distortion product otoacoustic emission results, there was no difference between the aqueous garlic extract and garlic oil groups and saline and control groups. Gentamycin had a significant negative effect on inner ear, as expected, compared to the other study groups.
CONCLUSION: Our study results suggest that aqueous garlic extract and garlic oil are non-ototoxic. This may explain why garlic has been so widely used in developing countries as a home-remedy for ear infections.

Key words: Sarımsak, otoakustik emisyon; ototoksisite; sıçan.


Murat Salihoğlu, Atila Güngör, Salim Doğru, Enver Çeşmeci, Aytuğ Altundağ, Mehmet Timur Çelik, Osman Metin Ipçioğlu, Melih Çayönü. Effects of topical aqueous garlic extract and garlic oil on inner ears in rats. Praxis of ORL. 2014; 2(2): 68-72

Corresponding Author: Murat Salihoğlu, Türkiye: [email protected]


Full Text
(English)The fulltexts are in PDF format. If you dont have Adobe Acrobat Reader installed please click here to download. Adobe Acrobat Reader is a freeware software
 
  © | Praxis of Otorhinolaryngology
created by minduce