Praxis of ORL: Elektif hemoroidektomi ameliyatında spinal anestezi sonrası iki taraflı başlayan ani işitme kaybı | Sudden bilateral hearing loss after spinal anesthesia for elective hemorrhoidectomy surgery
<< Back
Praxis of ORL. Year: 2014  Volume: 2  Issue: 2  86-89
doi: 10.5606/kbbu.2014.35744

Elektif hemoroidektomi ameliyatında spinal anestezi sonrası iki taraflı başlayan ani işitme kaybı

Cenk Evren1, Nevzat Demirbilek1, Fatih Akın2, Muhammed Fatih Çiğdem3
1Medilife Beylikdüzü Hastanesi,kbb Kliniği,istanbul
2Medilife Beylikdüzü Hastanesi,anestezi Ve Reanimasyon Kliniği,istanbul
3Medilife Beylikdüzü Hastanesi,odyometri Kliniği,istanbul

Spinal anestezi, umbilicus altındaki cerrahi girişimlerde kullanılan en sık bölgesel anestezi tekniğidir. Spinal anestezi baş ağrısı ve işitme kaybına neden olabilir. Bu durum çoğu hastada fark edilmez. Hastamıza hemoroid ameliyatı nedeniyle spinal anestezi uygulandı. Ameliyat sonrası dördüncü gün hastanın her iki kulağında ani işitme kaybı başladı. Olgu, ilgili literatür verileri eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Odyometri, postspinal işitme kaybı; spinal anestezi.


Sudden bilateral hearing loss after spinal anesthesia for elective hemorrhoidectomy surgery

Cenk Evren1, Nevzat Demirbilek1, Fatih Akın2, Muhammed Fatih Çiğdem3
1Department Of Otolaryngology,beylikduzu Medilife Hospital, Istanbul
2Department Of Department Of Anesthesıology And Reanımatıon,beylikduzu Medilife Hospital, Istanbul
3Department Of Audiometry,beylikduzu Medilife Hospital, Istanbul

Spinal anesthesia is the most regional anesthetic technique used in surgical procedures under the umbilicus. Spinal anesthesia may cause headaches and hearing loss. It is unnoticeable in most patients. Our patient underwent spinal anesthesia due to hemorrhoid surgery. The patient suffered from sudden bilateral hearing loss in the postoperative fourth day. We present the case in the light of related literature data.

Key words: Audiometry, postspinal hearing loss; spinal anesthesia.


Cenk Evren, Nevzat Demirbilek, Fatih Akın, Muhammed Fatih Çiğdem. Sudden bilateral hearing loss after spinal anesthesia for elective hemorrhoidectomy surgery. Praxis of ORL. 2014; 2(2): 86-89

Corresponding Author: Cenk Evren, Türkiye: [email protected]


Full Text
(Turkish)The fulltexts are in PDF format. If you dont have Adobe Acrobat Reader installed please click here to download. Adobe Acrobat Reader is a freeware software
 
  © | Praxis of Otorhinolaryngology
created by minduce