Praxis of ORL: Çocuklarda düşük D vitamini düzeyleri ile üst solunum yolu enfeksiyonu görülme sıklığı arasındaki ilişki | Relationship between upper respiratory tract infection incidence and low vitamin D levels in children
<< Back
Praxis of ORL. Year: 2015  Volume: 3  Issue: 2  51-55
doi: 10.5606/kbbu.2015.42713

Çocuklarda düşük D vitamini düzeyleri ile üst solunum yolu enfeksiyonu görülme sıklığı arasındaki ilişki

Mustafa Suphi Elbistanlı, Mustafa Çelik, Selçuk Güneş, Yakup Yegin, Kamil Hakan Kaya, Sinan Canpolat, Fatma Tülin Kayhan
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada pediatrik nüfusta üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) görülme sıklığı ile serum 25 hidroksivitamin D [25(OH)D] düzeyleri arasındaki ilişki araştırıldı.
YÖNTEMLER: Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kliniğimize başvuran ve eş zamanlı olarak çocuk kliniğimiz tarafından D vitamini düzeyi taraması yapılan 336 hasta (183 erkek, 153 kız; ort. yaş 57.62 ay; dağılım 13-120 ay) çalışmaya dahil edildi. Hastalar 25(OH)D düzeylerine göre üç gruba ayrıldı: Grup A (<50 nmol/L, n=139, %41.37), grup B (50-80 nmol/L, n=145, %43.15) ve grup C (80-250 nmol/L, n=52, %15.48). Üst solunum yolu enfeksiyonu ataklarının görülme sıklığı ve D vitamini düzeyleri hastane sisteminde saklanan veriler taranarak saptandı ve bunlar arasındaki ilişki değerlendirildi.
BULGULAR: Üst solunum yolu enfeksiyonu görülme sıklığı grup B’de grup A’dan istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha düşük ve grup C’de grup A ve B’den istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha düşüktü (p=0.0001).
SONUÇ: Serum 25(OH)D düzeyi düşük olan çocuklarda ÜSYE görülme sıklığı artmaktadır. Düşük serum D vitamini düzeyi çocuklarda ÜSYE atağı görülme sıklığını artıran bir faktör olabilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, enfeksiyon; düzey; üst solunum yolları; D vitamini.


Relationship between upper respiratory tract infection incidence and low vitamin D levels in children

Mustafa Suphi Elbistanlı, Mustafa Çelik, Selçuk Güneş, Yakup Yegin, Kamil Hakan Kaya, Sinan Canpolat, Fatma Tülin Kayhan
Bakırköy Dr.sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, Istanbul, Turkey.

OBJECTIVE: This study aims to investigate the relationship between upper respiratory tract infection (URTI) incidence and 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] levels in pediatric population.
METHODS: The study included 336 patients (183 boys, 153 girls; mean age 57.62 month; range 13-120 month) who presented to our clinic with URTI and simultaneously scanned for vitamin D levels by our pediatric clinic. Patients were divided into three groups according to their 25(OH)D levels: Group A (<50 nmol/L, n=139, 41.37%), group B (50-80 nmol/L, n=145, 43.15%) and group C (80-250 nmol/L, n=52, 15.48%). The incidence of URTI attacks and vitamin D levels were determined by scanning the stored data in the hospital system and their relationship was evaluated.
RESULTS: The incidence of upper respiratory tract infection was statistically significantly lower in group B than in group A, and statistically significantly lower in group C than group A and B (p=0.0001).
CONCLUSION: The incidence of URTI is higher in children with low serum 25(OH)D levels. Low serum vitamin D levels may be a factor increasing the incidence of URTI attacks in children.

Key words: Child, infection; level; upper respiratory tract; vitamin D.


Mustafa Suphi Elbistanlı, Mustafa Çelik, Selçuk Güneş, Yakup Yegin, Kamil Hakan Kaya, Sinan Canpolat, Fatma Tülin Kayhan. Relationship between upper respiratory tract infection incidence and low vitamin D levels in children. Praxis of ORL. 2015; 3(2): 51-55

Corresponding Author: Mustafa Çelik, Türkiye: [email protected]


Full Text
(Turkish)The fulltexts are in PDF format. If you dont have Adobe Acrobat Reader installed please click here to download. Adobe Acrobat Reader is a freeware software
 
  © | Praxis of Otorhinolaryngology
created by minduce