Praxis of ORL: COVID-19 pandemisinin ani idiyopatik sensörinöral işitme kaybına etkisi: Tek bir merkezde kesitsel bir çalışma | The effect of the COVID-19 pandemic on sudden idiopathic sensorineural hearing loss: A cross-sectional study in a single center
<< Back
Praxis of ORL. Year: 2022  Volume: 10  Issue: 2  77-81
doi: 10.5606/kbbu.2022.49469

COVID-19 pandemisinin ani idiyopatik sensörinöral işitme kaybına etkisi: Tek bir merkezde kesitsel bir çalışma

Selin Ünsaler, Ayşenur Meriç Hafız, Selin Merve Şahin, Esra Aydoğan, Ozan Gökler, Ozan Altuntaş
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğa Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisinin ani idiyopatik sensörinöral işitme kaybının (AİSİK) insidansı, seyri ve prognozu üzerindeki etkileri değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Bu retrospektif çalışma, AİSİK için tedavi edilen 55 hasta (31 erkek, 24 kadın; ort. yaş: 44.4±18.5 yıl; dağılım, 11-83 yıl) ile yürütüldü. Hastalar iki grupta analiz edildi: Mart 2020 ile Mart 2021 arasında pandemi başlangıcından sonra başvuran 35 hastadan (24 erkek, 11 kadın; ort. yaş: 42.5±8.8 yıl; dağılım, 11-72 yıl) oluşan Grup 1 ve Mart 2019 ile Şubat 2020 arasında pandemi öncesi başvuran 20 hastadan (7 erkek, 13 kadın; ort. yaş: 47.5±19.0 yıl; dağılım, 20-83 yıl) oluşan Grup 2. Yaş, ilk otolojik semptomun algılanmasından sonra kulak burun boğaz polikliniğine başvuru zamanlaması, işitme kaybının şiddeti ve iyileşme durumu araştırıldı. Grup 1’in COVID-19 durumu araştırıldı.
BULGULAR: Kliniğimize aynı süre içinde başvuran tüm hastalarda AİSİK insidansının COVID-19 pandemisi sonrası arttığı saptandı ve bu artış istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.04). Bir hastada akut COVID-19 sırasında AİSİK gelişti. Üç hastada AİSİK’den üç hafta önce COVID-19 vardı, altı hastada AİSİK’den üç ay önce COVID-19 vardı ve bir hastada AİSİK’den altı ay önce COVID-19 tanısı konulmuştu. On dört hasta başvuru sırasında şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsü 2 için gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile test edildi ve sonuç negatif çıktı.
SONUÇ: COVID-19 pandemisini takiben AİSİK insidansı arttığı için AİSİK olarak ortaya çıkan işitme kaybı ile COVID-19 hastalığı arasındaki olası ilişki araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, ani idiopatik sensörinöral işitme kaybı.


The effect of the COVID-19 pandemic on sudden idiopathic sensorineural hearing loss: A cross-sectional study in a single center

Selin Ünsaler, Ayşenur Meriç Hafız, Selin Merve Şahin, Esra Aydoğan, Ozan Gökler, Ozan Altuntaş
Department of Otolaryngology, Koç University School of Medicine, Istanbul, Türkiye

OBJECTIVE: This study aimed to evaluate the effects of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic on the incidence, course, and prognosis of sudden idiopathic sensorineural hearing loss (SISNHL).
METHODS: This retrospective study was conducted with 55 patients (31 males, 24 females; mean age: 44.4±18.5 years; range, 11 to 83 years) treated for SISNHL. The patients were analyzed in two groups: Group 1, which included 35 patients (24 males, 11 females; mean age: 42.5±18.8 years; range, 11 to 72 years) admitted after the onset of the pandemic between March 2020 and March 2021, and Group 2, which consisted of 20 patients (7 males, 13 females; mean age: 47.5±19.0 years; range, 20 to 83 years) admitted before the pandemic between March 2019 and February 2020. Age, the timing of referral to the otolaryngology clinic after the perception of the first otologic symptom, the severity of the hearing loss, and the status of recovery were investigated. The COVID-19 status of Group 1 was investigated.
RESULTS: The incidence of SISNHL among all patients admitted to our clinic in the same time duration was found to have increased after the COVID-19 pandemic, and this increase was statistically significant (p=0.04). One patient had SISNHL during acute COVID-19. Three patients had COVID-19 three weeks before SISNHL, six patients had COVID-19 three months before SISNHL, and one patient was diagnosed with COVID-19 six months before SISNHL. Fourteen patients were tested for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 with real-time polymerase chain reaction at the time of admission, which resulted in negative.
CONCLUSION: As the incidence of SISNHL has increased following the COVID-19 pandemic, a possible relation between hearing loss, presenting as SISNHL, and COVID-19 disease should be investigated.

Key words: COVID-19, pandemic, sudden idiopathic sensorineural hearing loss.


Selin Ünsaler, Ayşenur Meriç Hafız, Selin Merve Şahin, Esra Aydoğan, Ozan Gökler, Ozan Altuntaş. The effect of the COVID-19 pandemic on sudden idiopathic sensorineural hearing loss: A cross-sectional study in a single center. Praxis of ORL. 2022; 10(2): 77-81

Corresponding Author: Selin Ünsaler, Türkiye: [email protected]


Full Text
(English)The fulltexts are in PDF format. If you dont have Adobe Acrobat Reader installed please click here to download. Adobe Acrobat Reader is a freeware software
 
  © | Praxis of Otorhinolaryngology
created by minduce