Praxis of ORL: Larenksin primer ekstranodal Hodgkin dışı lenfoması: Olgu sunumu | Primary extranodal non-Hodgkin’s lymphoma of the larynx: a case report
<< Back
Praxis of ORL. Year: 2013  Volume: 1  Issue: 1  43-46
doi: 10.5606/kbbu.2013.25733

Larenksin primer ekstranodal Hodgkin dışı lenfoması: Olgu sunumu

İbrahim Sayın, Lutfi Kanmaz, Hakan Kaya, Efser Başaran, Yasemin Özlük, Fatma Tülin Kayhan

Larenksin primer ekstranodal Hodgkin dışı lenfoması (NHL) nadir görülmekte olup, larenks malign tümörlerinin yaklaşık %1’inden azını oluşturur. Bu yazıda larenks kitlesine bağlı hava yolu tıkanıklığı olan 62 yaşında erkek bir olgu sunuldu. Yapılan indirekt larengoskopide supraglottik kitle görüldü. Solunum sıkıntısı nedeniyle acil trakeotomi yapıldı. Morfoloji ve immünohistokimya ile yapılan Histopatolojik inceleme sonucunda, Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasına göre yaygın büyük B hücreli lenfoma saptandı. Sistemik ve lokal fizik muayene ve görüntüleme çalışmalarında larenksin evre 1E primer NHL’si görüldü. Rituxan artı CHOP (R-CHOP) kemoterapi uygulandı. Tam remisyon sağlanmasına karşın, hasta ikinci yılında kalp hastalığına bağlı kaybedildi. Larenksin nadir görülen bu hastalığında etkin tedavi yaklaşımı için, doğru patolojik tanının konulması çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Extranodal; larinks; lenfoma; Hodgkin dışı.


Primary extranodal non-Hodgkin’s lymphoma of the larynx: a case report

İbrahim Sayın, Lutfi Kanmaz, Hakan Kaya, Efser Başaran, Yasemin Özlük, Fatma Tülin Kayhan

Primary laryngeal extranodal non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) is a rare entity, accounting for approximately less than 1% of all primary laryngeal malign tumors. In this article, we report a 62-year-old male who presented with airway obstruction due to a laryngeal mass. A supraglottic mass was detected by indirect laryngoscopy. An emergency tracheotomy was performed due to respiratory distress. Histological examination by morphology and immunohistochemistry showed diffuse large B-cell lymphoma according to the World Health Organization classification. Systemic and local physical and imaging work-up revealed primary NHL of the larynx in stage 1E. Rituxan plus CHOP (R-CHOP) chemotherapy was administrated. Although complete remission was seen, the patient was lost due to heart disease at two years. Because of its rarity, it is of utmost importance to precise pathologic diagnosis for an effective therapeutic approach.

Key words: Extranodal; larynx; lymphoma; non-Hodgkin.


İbrahim Sayın, Lutfi Kanmaz, Hakan Kaya, Efser Başaran, Yasemin Özlük, Fatma Tülin Kayhan. Primary extranodal non-Hodgkin’s lymphoma of the larynx: a case report. Praxis of ORL. 2013; 1(1): 43-46

Corresponding Author: İbrahim Sayın


Full Text
(English)The fulltexts are in PDF format. If you dont have Adobe Acrobat Reader installed please click here to download. Adobe Acrobat Reader is a freeware software
 
  © | Praxis of Otorhinolaryngology
created by minduce