Praxis of ORL: Kulak, burun, boğaz alanında sivil toplum kuruluşlarına düşenler | Tasks of non-governmental organizations in the field of otolaryngology
<< Back
Praxis of ORL. Year: 2014  Volume: 2  Issue: 2  55-57
doi: 10.5606/kbbu.2014.54154

Kulak, burun, boğaz alanında sivil toplum kuruluşlarına düşenler

Mazhar Çelikoyar
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Bu makale ulusal ve uluslararası kulak burun boğaz derneklerinde yaptığım gözlemler ve edindiğim deneyimlerimden yola çıkarak ülkemizdeki mesleki sivil toplum örgütlerinin mevcut çalışmaları ve yapılması gereken girişimler konusunda görüş belirtmek amacıyla yazılmıştır. Bu yazıda, ülkemizde uzun bir geçmişi olmasına rağmen mesleki sivil toplum örgüt bilinci ve uygulamalarındaki eksikler ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sivil toplum, sivil toplum örgütleri; kulak burun boğaz uygulamaları; kulak burun boğaz derneği.


Tasks of non-governmental organizations in the field of otolaryngology

Mazhar Çelikoyar
Department of Otolaryngology, Florence Nightingale Hospital, İstanbul, Turkey

This article describes some opinion on current works and tasks of occupational non-governmental organizations based on my observations and experiences on national and international associations of otolaryngology. This article presents shortcomings in the awareness and applications of occupational non-governmental organizations with relevant recommendations, despite their long history in Turkey.

Key words: Civil society, non-governmental organizations; otolaryngology practice; otolaryngology society.


Mazhar Çelikoyar. Tasks of non-governmental organizations in the field of otolaryngology. Praxis of ORL. 2014; 2(2): 55-57

Corresponding Author: Mazhar Çelikoyar, Türkiye: [email protected]


Full Text
(Turkish)The fulltexts are in PDF format. If you dont have Adobe Acrobat Reader installed please click here to download. Adobe Acrobat Reader is a freeware software
 
  © | Praxis of Otorhinolaryngology
created by minduce