Praxis of ORL: Saat piline bağlı gelişen septal perforasyonun allogreft dermal matrix ile cerrahi tedavisi | Surgical treatment of septal perforation due to button battery with allograft dermal matrix
<< Back
Praxis of ORL. Year: 2015  Volume: 3  Issue: 2  81-83
doi: 10.5606/kbbu.2015.66588

Saat piline bağlı gelişen septal perforasyonun allogreft dermal matrix ile cerrahi tedavisi

Haşmet Yazıcı1, Erhan Arslan2, Sedat Doğan3, Cem Bayraktar3
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
2Kazan Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye
3Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye

Dört yaşında bir kız çocuk burnun sol tarafından kötü kokulu akıntı yakınması ile kliniğimize başvurdu. Muayenede sol burun boşluğunda bir saat pili ve 1x1 cm boyutunda septal perforasyon saptandı. Bu yazıda interpozisyonel insan dermal allogrefti (SureDerm) kullanılarak burun içi endoskopik yolla başarıyla onarılan burun septal perforasyonu deneyimimiz literatür taraması eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Allograft dermal matriks, saat pili; septal perforasyon.


Surgical treatment of septal perforation due to button battery with allograft dermal matrix

Haşmet Yazıcı1, Erhan Arslan2, Sedat Doğan3, Cem Bayraktar3
1Department of Otolaryngology, Medical Faculty of Balıkesir University, Balıkesir, Turkey
2Department of Otolaryngology, Kazan State Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Otolaryngology, Medical Faculty of Adıyaman University, Adıyaman, Turkey

A four-year-old girl was admitted to our clinic with complaint of left sided foul smelling nasal discharge. In the examination, a button battery and 1x1 cm septal perforation were detected in left nasal cavity. In this article, we report our experience of successful intranasal endoscopic repair of nasal septal perforation by using interpositional human dermal allograft (SureDerm) with the review of literature.

Key words: Allograft dermal matrix, button battery; septal perforation.


Haşmet Yazıcı, Erhan Arslan, Sedat Doğan, Cem Bayraktar. Surgical treatment of septal perforation due to button battery with allograft dermal matrix. Praxis of ORL. 2015; 3(2): 81-83

Corresponding Author: Haşmet Yazıcı, Türkiye: [email protected]


Full Text
(English)The fulltexts are in PDF format. If you dont have Adobe Acrobat Reader installed please click here to download. Adobe Acrobat Reader is a freeware software
 
  © | Praxis of Otorhinolaryngology
created by minduce