Praxis of ORL: Sfenokoanal polip | Sphenochoanal polyp
<< Back
Praxis of ORL. Year: 2015  Volume: 3  Issue: 2  84-86
doi: 10.5606/kbbu.2015.68077

Sfenokoanal polip

Mehmet Karataş1, Osman Halit Çam2, Osman İlkay Özdamar3, Muhammet Tekin3
1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
2Özel Küçükyalı Delta Hospital, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Koanal polip herhangi bir sinüsten kaynaklanan ve nazofarenkse uzanım gösterebilen izole bir poliptir. Bu poliplerin çoğu maksiller sinüsten kaynaklanır ve antrokoanal polip olarak adlandırılır. Sfenoid sinüsten köken alıp sfenoetmoid resesi genişleterek koana, nazofarenks ve orofarenkse uzanan kistik polipoid oluşumlara ise sfenokoanal polip adı verilir. Anterior rinoskopide sfenokoanal polipler antrokoanal polipler ile karıştırılabilmektedir. Bilgisayarlı tomografi ve nazal endoskopi bu kitlelerin ayırıcı tanısını oldukça kolaylaştırmıştır. Tedavi seçenekleri basit polipektomi ve endoskopik endonazal polipektomiyi içerir. Bu yazıda, bir yıldır burnunun sol tarafında tıkanıklık ve baş ağrısı yakınmaları ile başvuran, sfenokoanal polip tanısı konulan ve endonazal endoskopik yaklaşım ile ameliyat edilen 13 yaşında bir kız çocuğu sunuldu. Hastanın 12 aylık takibinde herhangi bir nüks gelişmedi.

Anahtar Kelimeler: Antrokoanal polip, endoskopik endonazal polipektomi; baş ağrısı; burun tıkanıklığı; basit polipektomi; sfenokoanal polip.


Sphenochoanal polyp

Mehmet Karataş1, Osman Halit Çam2, Osman İlkay Özdamar3, Muhammet Tekin3
1Department of Otorhinolaryngology, Medical Faculty of Adıyaman University, Adıyaman, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, The Private Delta Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Otorhinolaryngology, Medical Faculty of Medeniyet University, İstanbul, Turkey

Choanal polyp is an isolated polyp which arises from any sinus and may extend into nasopharynx. Most of these polyps originate from the maxillary sinus and they are named antrochoanal polyps. Cystic polipoid masses which arise from sphenoid sinus, expand sphenoethmoid recess, and extend into choana, nasopharynx or oropharynx are named sphenochoanal polyps. In anterior rhinoscopy, sphenochoanal polyps may be confused with antrochoanal polyps. Computed tomography and nasal endoscopy have quite facilitated the differential diagnosis of these masses. Treatment options include simple polypectomy and endoscopic endonasal polypectomy. In this article, we report a 13-year-old girl who presented with complaint of left-sided nasal obstruction and headache for one year, was diagnosed as sphenochoanal polyp, and operated with endonasal endoscopic approach. No recurrence developed during patient’s 12-month follow-up.

Key words: Antrochoanal polyp, endoscopic endonasal polypectomy; headache; nasal obstruction; simple polypectomy; sphenochoanal polyp.


Mehmet Karataş, Osman Halit Çam, Osman İlkay Özdamar, Muhammet Tekin. Sphenochoanal polyp. Praxis of ORL. 2015; 3(2): 84-86

Corresponding Author: Mehmet Karataş, Türkiye: [email protected]


Full Text
(Turkish)The fulltexts are in PDF format. If you dont have Adobe Acrobat Reader installed please click here to download. Adobe Acrobat Reader is a freeware software
 
  © | Praxis of Otorhinolaryngology
created by minduce