Praxis of ORL: Etmoid osteomuna endoskopik yaklaşım | Endoscopic approach to an ethmoid osteoma
<< Back
Praxis of ORL. Year: 2014  Volume: 2  Issue: 2  82-85
doi: 10.5606/kbbu.2014.69775

Etmoid osteomuna endoskopik yaklaşım

Mehmet Akif Eryılmaz1, Abitter Yücel1, Alper Kılıçarslan2, Hilal Yücel1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı,konya

Osteomlar paranazal sinüs bölgesinin benign, yavaş büyüyen ve genelde asemptomatik olan ve rastlantısal olarak tanı konan tümörleridir. En sık etkilenen bölge frontal sinüs olmakla birlikte etmoid, maksiller ve sfenoid sinüsler de etkilenir. Birçok olguda paranazal sinüs osteomları asemptomatik olmakla birlikte, klinik olarak belirti verdiğinde semptomlar genellikle tümörün yerleşimi, büyüklüğü ve çevre dokulara uzanımı ile bağlantılıdır. Osteomların tanısında bilgisayarlı tomografi altın standarttır. Endoskopik sinüs cerrahisi ve tekniklerindeki gelişmelere paralel olarak, osteomların tedavisinde transnazal endoskopik yaklaşım ön plana çıkmaktadır. Bu makalede septoplasti ameliyatı için yapılan ön değerlendirmede rastlantısal olarak tespit edilen iki etmoid osteom olgusu sunuldu ve paranazal sinüs osteomlarının endoskopik tedavisindeki güncel gelişmeler literatür eşliğinde tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Endoskopik sinüs cerrahisi, etmoid sinüs; osteom.


Endoscopic approach to an ethmoid osteoma

Mehmet Akif Eryılmaz1, Abitter Yücel1, Alper Kılıçarslan2, Hilal Yücel1
1Deparment Of Otorhinolaryngology, Necmettin Erbakan University Meram Faculty Of Medicine,konya,turkey
2Deparment Of Anesthesiology And Reanimation, Necmettin Erbakan University Meram Faculty Of Medicine,konya,turkey

Osteomas are benign, slow-growing tumors of the paranasal sinuses which are often asymptomatic and diagnosed incidentally. Frontal sinus is the most commonly affected site, followed by ethmoid, maxillary and sphenoid sinuses. In many cases paranasal sinus osteomas are asymptomatic; however, symptoms which are clinically evident are often related to the location and size of the tumor and its extent to the surrounding tissues. Computed-tomography is the gold standard in the diagnosis of osteomas. In parallel with the recent advances in endoscopic sinus surgery and its techniques, transnasal endoscopic approach has become more popular in the treatment of osteomas. In this article, we report two cases of etmoid sinus osteoma which were diagnosed incidentally during the preoperative evaluation before septoplasty and recent advances in endoscopic sinus surgery of paranasal sinus osteomas are discussed in the light of literature.

Key words: Endoscopic sinus surgery, ethmoid sinus; osteoma.


Mehmet Akif Eryılmaz, Abitter Yücel, Alper Kılıçarslan, Hilal Yücel. Endoscopic approach to an ethmoid osteoma. Praxis of ORL. 2014; 2(2): 82-85

Corresponding Author: Abitter Yücel, Türkiye: [email protected]


Full Text
(Turkish)The fulltexts are in PDF format. If you dont have Adobe Acrobat Reader installed please click here to download. Adobe Acrobat Reader is a freeware software
 
  © | Praxis of Otorhinolaryngology
created by minduce