Praxis of ORL: Apne ve nazal mukosiliyer klirens | Apnea and nasal mucociliary clearance
<< Back
Praxis of ORL. Year: 2015  Volume: 3  Issue: 2  62-67
doi: 10.5606/kbbu.2015.70288

Apne ve nazal mukosiliyer klirens

Cenk Evren1, Fikret Çınar2
1Medilife Beylikdüzü Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı,istanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada tıkayıcı uyku apne sendromu ve basit horlama hastalarında nazal mukosiliyer klirens zamanı karşılaştırıldı.
YÖNTEMLER: Ekim 2009 - Nisan 2010 tarihleri arasında kliniğimize horlama yakınması ile başvuran ve klinik gereklilik yüzünden polisomnografi yapılan 50 hasta (40 erkek, 10 kadın; ort. yaş 46.22 yıl; dağılım 29-67 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastalar apne hipopne indeksine (AHİ) göre iki gruba ayrıldı. AHİ skoru <5 olanlar basit horlama grubu (n=23), AHİ skoru >5 olanlar apne grubu (n=27) olarak kayıt edildi. Ayrıca 29 sağlıklı gönüllü (16 erkek, 13 kadın; ort. yaş 39.4 yıl; dağılım 21-61 yıl) ile bir kontrol grubu oluşturuldu. Sakarin testi polisomnografinin yapılacağı gece yatmadan önce ve sabah kalkınca ilk yarım saat içinde uygulandı.
BULGULAR: Basit horlama ve apne gruplarındaki hastaların yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu (p>0.05). Basit horlama grubunda ortalama klirens zamanı akşam 25.7 dk, sabah 23.2 dk idi. Apne grubunda ortalama klirens zamanı akşam 19.0 dk, sabah 19.8 dk idi. Kontrol grubunda ortalama klirens zamanı akşam 24.2 dk, sabah 24.1 dk idi. Buna göre, basit horlama ve apne grupları arasında sabah ve akşam klirens ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p=0.102, p=0.301). Basit horlama ve apne grupları arasında klirens ölçümleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu (p=0.522, p=0.596). Hafif, orta ve ağır apne grupları ile kontrol grubu arasında mukosiliyer klirens zamanı açısından anlamlı farklılık yoktu (p=0.323, p=0.274).
SONUÇ: Çalışmamızın sonucunda basit horlama ve apne grupları arasında sabah ve akşam klirens ölçümleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı. Ayrıca, her bir grup içinde klirens ölçümleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu.

Anahtar Kelimeler: Apne, mukosiliyer klirens; sakarin test.


Apnea and nasal mucociliary clearance

Cenk Evren1, Fikret Çınar2
1Department of Otolaryngology, Beylikdüzü Medilife Hospital, İstanbul, Turkey
2Department Of Otolaryngology, Istanbul Bilim University,istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to compare the nasal mucociliary clearance time in patients with obstructive sleep apnea syndrome and simple snoring.
METHODS: Fifty patients (40 males, 10 females; mean age 46.22 years; range 29 to 67 years) who were admitted to our clinic with complaint of snoring and performed polysomnography due to clinical necessity between October 2009 and April 2010 were included in the study. Patients were divided into two groups according to apnea hypopnea index (AHI). Patients with AHI score <5 were recorded as simple snoring group (n=23), and with AHI score >5 as apnea group (n=27). Also, a control group of 29 healthy volunteers (16 males, 13 females; mean age 39.4 years; range 21 to 61 years) was created. Saccharine test was performed before bedtime in the night during which the polysomnography was to be conducted and within the first half hour after waking up in the morning.
RESULTS: There was no statistically significant difference between the mean age of patients in the simple snoring and apnea groups (p>0.05). In the simple snoring group, mean clearance time was 25.7 min. in the evening and 23.2 min. in the morning. In the apnea group, mean clearance time was 19.0 min. in the evening and 19.8 min. in the morning. In the control group, mean clearance time was 24.2 minutes in the evening and 24.1 minutes in the morning. Accordingly, no statistically significant difference was detected between the simple snoring and apnea groups in the morning and evening measurements of clearance (p=0.102, p=0.301). There was no statistically significant difference between the simple snoring and apnea groups in terms of the measurements of clearance (p=0.522, p=0.596). There was no statistically significant difference between mild, moderate and severe apnea groups with control group in terms of mucociliary clearance time (p=0.323, p=0.274).
CONCLUSION: As a result of our study, no statistically significant difference was detected between the simple snoring and apnea groups in terms of morning and evening clearance measurements. Also, there was no statistically significant difference within each group in terms of clearance measurements.

Key words: Apnea, mucociliary clearance; saccharin test.


Cenk Evren, Fikret Çınar. Apnea and nasal mucociliary clearance. Praxis of ORL. 2015; 3(2): 62-67

Corresponding Author: Cenk Evren, Türkiye: [email protected]


Full Text
(Turkish)The fulltexts are in PDF format. If you dont have Adobe Acrobat Reader installed please click here to download. Adobe Acrobat Reader is a freeware software
 
  © | Praxis of Otorhinolaryngology
created by minduce