Praxis of ORL: Yüz felci ve manyetik rezonans görüntüleme: Hukuk mu bilim mi? | Facial paralysis and magnetic resonance imaging: law or science?
<< Back
Praxis of ORL. Year: 2014  Volume: 2  Issue: 2  78-81
doi: 10.5606/kbbu.2014.70299

Yüz felci ve manyetik rezonans görüntüleme: Hukuk mu bilim mi?

Cenk Evren1, Nevzat Demirbilek1, Osman Ruhat Erbaş2, Rasim Çırpın3
1Medilife Beylikdüzü Hastanesi Kbb Kliniği,istanbul
2İstanbul Barosu,istanbul
3Başakşehir Devlet Hastanesi Radyoloji Kliniği,istanbul

Bell paralizisi, kulak burun boğaz hekimlerinin sık karşılaştığı bir hastalıktır. Polikliniğe gelen ve tedaviyle düzelen 31 yaşında bir kadın olgunun yapılan manyetik rezonans görüntüleme taramasında 4 cm’ye ulaşan menenjiom tespit edildi. Olguların çoğunda kendiliğinden iyileşme olması ve polikliniklerde sık görülmesi nedeniyle, birçok hekim Bell paralizili hastalarda görüntülemeye gerek duymamaktadır. Genel kabul gören görüş, ilerleyici paralizi eşlik eden atipik semptom varlığı veya tekrarlayan paralizilerde görüntüleme istenmesidir. Basit bir anket kullanarak kulak, burun ve boğaz uzmanlarının bu durumlardaki yaklaşımlarını araştırdık. Yanıt veren uzmanlarımızın %62’si görüntülemeye gerek görmezken; %38’i görüntüleme önerdi. Bunun üzerine, hukuk ve meslektaşlarımızın yaklaşımı eşliğinde bir olgu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Bell paralizi, tıbbi standart; menenjiom.


Facial paralysis and magnetic resonance imaging: law or science?

Cenk Evren1, Nevzat Demirbilek1, Osman Ruhat Erbaş2, Rasim Çırpın3
1Medilife Beylikduzu Hospıtal,department Of Ent,ıstanbul
2Istanbul Bar Assocıatıon,ıstanbul
3Basaksehir Goverment Hospital,department Of Radiology,ıstanbul

Bell’s palsy is a frequent disorder seen by ear, nose and throat specialists. In a 31-year-old female case who was admitted to our outpatient clinic, we detected a 4 cm meningioma on magnetic resonance imaging scan. Most clinicians do not need an imaging study in Bell’s palsy patients, as they are commonly seen in outpatient clinics and most of them resolve spontaneously. The most widely adopted opinion is that imaging is necessary in the presence of atypic symptoms accompanied by progressive palsy or recurrent palsy. We investigated approaches of ear, nose and throat specialists to such cases using a simple questionnaire. Of responders, 62% did not require imaging, while 38% recommended imaging. Therefore, we report a case in the light of law and our colleagues’ approaches.

Key words: Bell’s palsy, medical standard; meningioma.


Cenk Evren, Nevzat Demirbilek, Osman Ruhat Erbaş, Rasim Çırpın. Facial paralysis and magnetic resonance imaging: law or science?. Praxis of ORL. 2014; 2(2): 78-81

Corresponding Author: Cenk Evren, Türkiye: [email protected]


Full Text
(Turkish)The fulltexts are in PDF format. If you dont have Adobe Acrobat Reader installed please click here to download. Adobe Acrobat Reader is a freeware software
 
  © | Praxis of Otorhinolaryngology
created by minduce