Praxis of ORL: Septoplasti sonrası nadir bir komplikasyon: Uzun süren diplopi | A rare complication after septoplasty: Long lasting diplopia
<< Back
Praxis of ORL. Year: 2015  Volume: 3  Issue: 2  77-80
doi: 10.5606/kbbu.2015.77487

Septoplasti sonrası nadir bir komplikasyon: Uzun süren diplopi

Nevzat Demirbilek1, Cenk Evren1, Volkan Bilge Yiğit2, Nesimi Cihan Ünlüçerçi3
1Medilife Beylikdüzü Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Zonguldak Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Zonguldak, Türkiye
3İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Septoplasti burun septum deformitelerini düzeltmek için yapılan bir işlemdir. Septal cerrahi sonrası birçok komplikasyon geliştiği bilinmektedir. Bu yazıda, septoplasti uygulanan 24 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Ameliyattan sonra hastada çift görme ve vertigo yakınması başladı. Sağ göz muayenesinde belirgin yukarı bakış kısıtlılığı olduğu görüldü. Diplopi herhangi bir sekel olmaksızın 21 günde kendiliğinden düzeldi. Yazarlar bu nadir olguyu açıklayabilecek olası anatomik yolları tartıştı.

Anahtar Kelimeler: Diplopi, lidokain; lokal anestezi; septoplasti.


A rare complication after septoplasty: Long lasting diplopia

Nevzat Demirbilek1, Cenk Evren1, Volkan Bilge Yiğit2, Nesimi Cihan Ünlüçerçi3
1Department of Otolaryngology, Medilife Beylikdüzü Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Otolaryngology, Zonguldak State Hospital, Zonguldak, Turkey
3Department of Ophthalmology, İstanbul Aydin University, Health Services Vocatioan School, İstanbul, Turkey

Septoplasty is a procedure performed to correct deformities of the nasal septum. It is known that many complications occur after septal surgery. In this article, we report a 24-year-old female patient who was performed septoplasty. After the operation, the patient complained of double vision and vertigo. Examination of the right eye revealed evident upgaze limitation. Diplopia resolved spontaneously in 21 days without any sequel. The authors discussed the possible anatomical pathways that might explain this rare phenomenon.

Key words: Diplopia, lidocaine; local anesthesia; septoplasty.


Nevzat Demirbilek, Cenk Evren, Volkan Bilge Yiğit, Nesimi Cihan Ünlüçerçi. A rare complication after septoplasty: Long lasting diplopia. Praxis of ORL. 2015; 3(2): 77-80

Corresponding Author: Cenk Evren, Türkiye: [email protected]


Full Text
(Turkish)The fulltexts are in PDF format. If you dont have Adobe Acrobat Reader installed please click here to download. Adobe Acrobat Reader is a freeware software
 
  © | Praxis of Otorhinolaryngology
created by minduce