Praxis of ORL: Mastoid bölgede osteom | Osteoma of the mastoid region
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2013  Cilt: 1  Sayı: 3  135-138
doi: 10.5606/kbbu.2013.02486

Mastoid bölgede osteom

Çağatay Han ÜLKÜ, Abitter Yucel
Necmettin Erbakan Universitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya

Mastoid osteomlar nadir gelişen, yavaş büyüyen ve genellikle asemptomatik benign tümörlerdir. Tedavi cerrahi eksizyon ile estetik kaygılar ve ilgili semptomlar için yapılır. Osteosarkom, fibröz displazi, metastatik tümörler, dev hücreli tümörler ve multipl miyelom ayırıcı tanıda dikkate alınmalıdır. Yirmi altı yaşında kadın hasta, sol postauriküler bölgede beş yıldır yavaş büyüyen ağrısız kitle ile kliniğimize başvurdu. Hastanın aynı bölgede travma ve hematom oluşumu öyküsü vardı. Hasta asemptomatikti, ancak estetik görüntüden şikayetçiydi. Fizik muayenede sol postroauriküler bölgede, kemik yoğunluğunda, yaklaşık 3.5x3.0 cm boyutlarında, ağrısız kitle belirlendi. Kitle ağrısız mastoid kemiğe fikse, sert ve düzgün yüzeyli idi. Üzerindeki cilt normaldi. Bilgisayarlı tomografide, iyi havalanan sol temporal kemiğin mastoid korteksinden kaynaklanan kemik yoğunluğunda bir kitle saptandı. Kitle estetik nedenlerle retroauriküler yaklaşımla cerrahi olarak eksize edildi. Histopatolojik tanı osteom olarak bildirildi. Ameliyat sonrası dönem sorunsuz geçti ve ameliyat sonrası altıncı ayda yapılan kontrol muayenesinde nüks izlenmedi.

Anahtar Kelimeler: Mastoid, osteom; temporal kemik; tedavi.


Osteoma of the mastoid region

Çağatay Han ÜLKÜ, Abitter Yucel
Necmettin Erbakan University, Meram Medical Faculty, Department Of Otolaryngology, Konya

Mastoid osteomas are rare, slow-growing and usually asymptomatic benign neoplasms. Treatment is surgical excision for the aesthetic reasons and the related symptoms. Osteosarcoma, fibrous dysplasia, metastatic tumors, giant cell tumors, and multiple myeloma should be considered for the differential diagnosis. A 26-year-old woman was admitted to our clinic with gradually increasing painless mass on the left postauricular region for five years. She had a trauma history and hematoma formation on the same region. The patient was asymptomatic, however complaining about the aesthetic appearance. Physical examination revealed a painless mass with bony consistency, approximately 3.5x3.0 cm in size on the left postauricular region. It was non-tender, fixed to the mastoid, hard and had smooth surface. Overlying skin was normal. Computed tomography demonstrated a bony mass arising from the mastoid cortex of the well-pneumatized left temporal bone. The mass was surgically excised by retroauricular approach for aesthetic reasons. Histopathologic diagnosis was reported as an osteoma. Postoperative period was uneventful and there was no recurrence on six-month follow-up examination.

Key words: Mastoid, osteoma; temporal bone; treatment.


Çağatay Han ÜLKÜ, Abitter Yucel. Osteoma of the mastoid region. Praxis of ORL. 2013; 1(3): 135-138

Sorumlu Yazar: Çağatay Han ÜLKÜ, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce