Praxis of ORL: Petroz apeks mukoseli | Petrous apex mucocele
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2015  Cilt: 3  Sayı: 1  42-46
doi: 10.5606/kbbu.2015.03016

Petroz apeks mukoseli

Gulpembe Talayhan1, Denizhan Dizdar1, Didem Rıfkı1, İrfan Çelebi2, Meltem Akpınar1
1Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kbb Ana Bilim Dalı,i̇stanbul
2Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı,i̇stanbul

Yirmi altı yaşında erkek hasta motorlu taşıt kazası sonrası gelişen kafa travması nedeniyle hastanemiz Acil Servis Kliniğine başvurdu. Beyin Cerrahisine yönlendirilen hastada intrakraniyal hematom ya da kırık hattı saptanmadı ve hasta taburcu edildi. Daha sonra yapılan poliklinik kontrollerinde sağda petroz apeks bölgesinde şüpheli lezyon tespit edilmesi nedeniyle hasta kliniğimize yönlendirildi. Petroz apeks mukoseli öntanısıyla takibe alınan hastaya klinik bulgusu olmaması ve lezyonun yerleşim yeri nedeniyle ameliyat önerilmedi ve hasta düzenli kontrollere çağırıldı. Petroz apeks lezyonlarının tanısı daha çok radyolojik muayeneye dayanır. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemelerine ek olarak difüzyon manyetik rezonans teknikleri de tanı sürecinde yardımcı olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mukosel, petroz apeks; radyolojik inceleme.


Petrous apex mucocele

Gulpembe Talayhan1, Denizhan Dizdar1, Didem Rıfkı1, İrfan Çelebi2, Meltem Akpınar1
1Sisli Etfal Training And Research Hospital,department Of Ent,i̇stanbul
2Sisli Etfal Training And Research Hospital,department Of Radiology,i̇stanbul

Twenty-six-year-old male patient was admitted to the Emergency Service of our hospital due to head trauma after a motor vehicle accident. No intracranial hematoma or fracture line was detected in the patient who was referred to the Neurosurgery Department, and the patient was discharged. Due to the detection of a suspicious lesion in the right petrous apex during subsequent polyclinic controls, the patient was consulted to our clinic. Due to the absence of clinical signs and the settlement of the lesion, operation was not recommended to the patient who was followed-up with a preliminary diagnosis of petrous apex mucocele, and the patient was called to regular controls. The diagnosis of petrous apex lesions is mostly based on radiological examination. In addition to computed tomography and magnetic resonance imaging, diffusion magnetic resonance techniques assist in the diagnosis process.

Key words: Mucocele, petrous apex; radiologic examination.


Gulpembe Talayhan, Denizhan Dizdar, Didem Rıfkı, İrfan Çelebi, Meltem Akpınar. Petrous apex mucocele. Praxis of ORL. 2015; 3(1): 42-46

Sorumlu Yazar: Gulpembe Talayhan, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce