Praxis of ORL: Rinoplasti ve otoplasti terimlerinin Türkçeleştirilmesi | Translating the terminology of rhinoplasty and otoplasty into Turkish
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2016  Cilt: 4  Sayı: 3  122-129
doi: 10.5606/kbbu.2016.08769

Rinoplasti ve otoplasti terimlerinin Türkçeleştirilmesi

Hasan Deniz Tansuker1, Tamer Erdem2, Fazıl Apaydın3, Ümit Taşkın1, Mehmet Faruk Oktay1
1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada rinoplasti ve otoplasti terminolojisi standardize edilerek bu iki konuda ülkemizde üretilen bilimsel eserlerdeki yabancı dil kökenli çok sayıda terimin kullanımına bağlı karışıklığın giderilmesi amaçlandı.
Yöntemler: Rinoplasti ve otoplasti ile ilgili teknik terimleri belirlemek amacıyla ilgili kaynak kitaplar tarandı, dil bilgisi kurallarına uygun karşılık bulmada zorluk çıkarabilenlere öncelik verilerek terimler tespit edildi ve greftler, sütürler, cerrahi insizyon, osteotomi, teknik ve deformite başlıkları altında gruplandırıldı. Terimlerin çevirisi için İngilizce-Türkçe ve Türk Dil Kurumu sözlükleri kullanıldı.
Bulgular: Yirmi dokuzu greft, 10’u sütür, 10’u insizyon, 11’i osteotomi, 26’sı cerrahi teknik ve 34’ü deformite ile ilgili olmak üzere 120 adet teknik terim belirlendi. Bu terimler dil bilgisine uygunluk kriteri gözetilerek Türkçeye çevrildi. Birden fazla karşılığı olanların mümkün olan en pratik ve doğru olan karşılığı tavsiye niteliğinde belirtildi. Türk Dil Kurumu’nca tescillenmiş bazı kelimelerin hangi dilden Türkçeye girdiği ve orijinal halleri ayrıca belirtilerek ifade edildi. Ek olarak, belirlenen terimler ve Türkçe karşılıkları tablolar halinde alfabetik sırayla özetlenerek okuma ve başvuruda kolaylık ve pratiklik sağlandı.
Sonuç: Yüz Plastik Cerrahisi alanındaki bu çalışmanın geliştirilmesine ve benzer dil bilim çalışmalarının terminolojik çeşitliliği fazla tüm ana konularda yapılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Otoplasti, rinoplasti; Türkçe.


Translating the terminology of rhinoplasty and otoplasty into Turkish

Hasan Deniz Tansuker1, Tamer Erdem2, Fazıl Apaydın3, Ümit Taşkın1, Mehmet Faruk Oktay1
1Department of Otolaryngology, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Otolaryngology, Medical Faculty of Acıbadem University, İstanbul, Turkey
3Department of Otolaryngology, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey

Objectives: This study aims to eliminate the confusion associated with the use of terms of foreign origin in scientific works of rhinoplasty and otoplasty produced in Turkey by standardizing the terminology of these fields.
Methods: Related reference books were reviewed in order to determine the technical terms about rhinoplasty and otoplasty, terms were determined by prioritizing those that can rise difficulty in finding an appropriate translation in terms of grammatical rules and were grouped under the headings of grafts, sutures, surgical incision, osteotomy, technical and deformity. We used English-Turkish and Turkish Language Institution dictionaries for the translations of the terms.
Results: Hundred and twenty technical terms were determined as 29 on grafts, 10 on sutures, 10 on incision, 11 on osteotomies, 26 on surgical techniques and 34 on deformities. These terms were translated into Turkish considering the appropriateness criteria to grammar. The best possible practical and accurate translations were suggested for the terms with more than one translation. Some of the words registered by the Turkish Language Institution were stated with reference to the original language and form of the word. In addition, we summarized the specified terms and their Turkish translations in tables in alphabetical order to provide convenience and practicality in study and reference.
Conclusion: This study produced in Facial Plastic Surgery needs to be improved, and there is also a need to do similar linguistic studies in all main subjects with a terminological diversity.

Key words: Otoplasty, rhinoplasty; Turkish.


Hasan Deniz Tansuker, Tamer Erdem, Fazıl Apaydın, Ümit Taşkın, Mehmet Faruk Oktay. Translating the terminology of rhinoplasty and otoplasty into Turkish. Praxis of ORL. 2016; 4(3): 122-129

Sorumlu Yazar: Hasan Deniz Tansuker, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(Türkçe)



PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.




 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce