Praxis of ORL: Trakeal divertikül | Tracheal diverticulum
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2013  Cilt: 1  Sayı: 2  75-77
doi: 10.5606/kbbu.2013.09719

Trakeal divertikül

Murat Salihoğlu1, Hakan Cıncık1, Adem Çakmak1, Muzaffer Sağlam2, Halil Çalışkan1
1Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kbb Servisi, İstanbul
2Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Radyoloji Servisi, İstanbul

Trakeal divertikül doğuştan veya edinsel olarak trakea duvarının invajinasyonu sonrasında gelişen paratrakeal hava kistidir. Nadir görülür ve sıklıkla semptom vermez. Genellikle tedavi gerektirmez. Tanısı sıklıkla bilgisayarlı tomografi gibi radyolojik görüntüleme yöntemleri ile konulur. Bu yazıda larenks kanseri tanısı ile total larenjektomi uygulandıktan sonra, trakeostomi stomasından direkt bakı ve endoskopik görüntüleme ile trakea arka duvarında trakeal divertikül tespit edilen 59 yaşında erkek bir olgu sunuldu. Kulak burun boğaz pratiğinde nadir görülmesi ve hatalı tanı konmasına yol açabilmesi nedeniyle bu olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Divertikül, endoskopi; bilgisayarlı tomografi; trakea.


Tracheal diverticulum

Murat Salihoğlu1, Hakan Cıncık1, Adem Çakmak1, Muzaffer Sağlam2, Halil Çalışkan1
1Department Of Otorhinolaryngology, Gata Haydarpasha Training Hospital, İstanbul, Turkey
2Department Of Radiology, Gata Haydarpasha Training Hospital, İstanbul, Turkey

Tracheal diverticum is a paratracheal air cyst, which occurs congenitally or is acquired from invagination of tracheal wall. It is rare and often asymptomatic. Treatment is usually not required. Diagnosis is often made by radiological imaging techniques such as computed tomography. In this article, we report a 59-year-old male case in whom tracheal diverticulum was diagnosed with directly seen through tracheostomy stoma and endoscopically following total laryngectomy with the diagnosis of laryngeal cancer. This case was presented as it is rarely seen in ear nose and throat practice and it may lead to misdiagnosis.

Key words: Diverticulum, endoscopy; computed tomography; trachea.


Murat Salihoğlu, Hakan Cıncık, Adem Çakmak, Muzaffer Sağlam, Halil Çalışkan. Tracheal diverticulum. Praxis of ORL. 2013; 1(2): 75-77

Sorumlu Yazar: Murat Salihoğlu, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce