Praxis of ORL: Schmidt sendromu: Olgu sunumu | Schmidt’s syndrome: a case report
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2013  Cilt: 1  Sayı: 1  29-32
doi: 10.5606/kbbu.2013.32042

Schmidt sendromu: Olgu sunumu

Murat Salihoğlu, Evren Erkul, Salim Doğru, Onuralp Kurt, Atila Güngör

Schmidt sendromu X ve XI. kraniyal sinirlerin tutulduğu yumuşak damak, vokal kord, sternokleidomastoid ve trapezius kaslarının tek taraflı paralizisi ile karakterize, nadir görülen multipl bir kraniyal sinir hastalığıdır. Hastalığın altta yatan etyolojisi kesin olarak bilinmemektedir. Diğer medülla oblongata yerleşimli multipl kraniyal sinir lezyonlarının eşlik ettiği sendromlarla karışabilmektedir. Ayırıcı tanıda tam bir kraniyal sinir muayenesi gerekir. Bu yazıda, ses kısıklığı ile başvuran 21 yaşında bir erkek Schmidt sendromu olgusu literatür verileri eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Ses kısıklığı; felç; Schmidt sendromu; yumuşak damak; sternokleidomastoid; trapez; vokal kord.


Schmidt’s syndrome: a case report

Murat Salihoğlu, Evren Erkul, Salim Doğru, Onuralp Kurt, Atila Güngör

Schmidt’s syndrome is a rare multiple cranial nerve disease which involves X and XIth cranial nerves and is characterized by unilateral paralysis of soft palate, vocal cord, sternocleidomastoid and trapezius muscles. The underlying etiology of the disease is unknown. It may be confused with other multiple cranial nerve lesion syndromes located in medulla oblongata. The differential diagnosis should include an extensive cranial nerve examination. In this article, we present a 21-year-old male case of Schmidt's syndrome who was admitted with hoarseness in the light of literature data.

Key words: Hoarseness; paralysis; Schmidt’s syndrome; soft palate; sternocleidomastoid; trapezius; vocal cord.


Murat Salihoğlu, Evren Erkul, Salim Doğru, Onuralp Kurt, Atila Güngör. Schmidt’s syndrome: a case report. Praxis of ORL. 2013; 1(1): 29-32

Sorumlu Yazar: Murat Salihoğlu


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce