Praxis of ORL: Sert damakta psödoepitelyomatöz hiperplazi: Olgu sunumu | Pseudoepitheliomatous hyperplasia of the hard palate: case report
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2016  Cilt: 4  Sayı: 1  27-30
Sert damakta psödoepitelyomatöz hiperplazi: Olgu sunumu

Ozan Erol, Erdinç Aydın
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı

Psödoepitelyomatöz hiperplazi, mukokütanöz yüzeylerde reaktif epitelyal çoğalma gösteren benign bir lezyondur. Psödoepitelyomatöz hiperplazi, klinik ve patolojik olarak yassı hücreli karsinom ile karıştırılır. Bu nedenle, doğru tanı ile daha radikal tedavi seçeneklerinin önüne geçilebilir. Tanıda immünohistokimyasal boyalar da yardımcı olabilmektedir. Bu olgu sunumunda, psödoepitelyomatöz hiperplazi ve yassı hücreli karsinomun ayırıcı tanısı ve tedavisi üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Karsinom, fokal epitelyal hiperplazi; sert damak; yassı hücre.


Pseudoepitheliomatous hyperplasia of the hard palate: case report

Ozan Erol, Erdinç Aydın
Baskent University Faculty Of Medicine, Department Of Otorhinolaryngology

Pseudoepitheliomatous hyperplasia is a benign lesion which shows reactive epithelial proliferation on mucocutaneous surfaces. Pseudoepitheliomatous hyperplasia is confused with squamous cell carcinoma clinically and pathologically. Therefore, more radical treatment options may be avoided with correct diagnosis. Immunohistochemical stains may also be useful for diagnosis. This case report focuses on the differential diagnosis and treatment of pseudoepitheliomatous hyperplasia and squamous cell carcinoma.

Key words: Carcinoma, focal epithelial hyperplasia; hard palate; squamous cell.


Ozan Erol, Erdinç Aydın. Pseudoepitheliomatous hyperplasia of the hard palate: case report. Praxis of ORL. 2016; 4(1): 27-30

Sorumlu Yazar: Ozan Erol, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce