Praxis of ORL: Akut epiglottitle seyreden epiglot kisti enfeksiyonu | Epiglottis cyst infection presenting with acute epiglottitis
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2014  Cilt: 2  Sayı: 2  90-93
doi: 10.5606/kbbu.2014.30074

Akut epiglottitle seyreden epiglot kisti enfeksiyonu

Gulpembe Talayhan, Meltem Esen Akpınar, Okan Parmaksız
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kbb Ana Bilim Dalı,istanbul

Akut epiglottit seyrek olarak görülen, hayatı tehdit edici bir otorinolarengolojik acildir. Akut epiglottit komplikasyonu olarak gelişen epiglot apsesi ile epiglot kisti enfeksiyonunun ayırıcı tanısı, tedavi planlanmasını etkilemez. Hava yolu darlığı yoksa her ikisi de konservatif medikal tedaviye yanıt verir. Epiglottitten şüphelenilen hastada hava yolu kontrolü en önemli basamaktır. Bu yazıda akut epiglottit nedeniyle tedavi edilen, semptomları gerileyen ancak yapılan kontrol endoskopik muayenesinde epiglot kisti saptanması üzerine ameliyat edilen 35 yaşında bir erkek olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Akut epiglottit, epiglot apsesi; epiglot kisti.


Epiglottis cyst infection presenting with acute epiglottitis

Gulpembe Talayhan, Meltem Esen Akpınar, Okan Parmaksız
Sisli Etfal Training And Research Hospital,department Of Ent,istanbul

Acute epiglottitis is a rarely seen, but life-threatening otorhinolaryngological emergency. Differential diagnosis of epiglottis abscess and epiglottis cyst infection as a complication of acute epiglottis does not affect the treatment plan. Both conditions respond to conservative treatment in the absence of airway stenosis. Airway control is the most critical step in a patient with suspected epiglottitis. In this article, we report a 35-year-old male case who was treated for acute epiglottitis with symptomatic relief, but, was diagnosed with an epiglottis cyst during repeated endoscopic examination and then operated.

Key words: Acute epiglottitis, epiglottis abscess; epiglottis cyst.


Gulpembe Talayhan, Meltem Esen Akpınar, Okan Parmaksız. Epiglottis cyst infection presenting with acute epiglottitis. Praxis of ORL. 2014; 2(2): 90-93

Sorumlu Yazar: Gulpembe Talayhan, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce