Praxis of ORL: Geç otoplasti komplikasyonu: Keloid oluşumu | Late autoplasty complication: keloid formation
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2014  Cilt: 2  Sayı: 3  142-146
doi: 10.5606/kbbu.2014.41636

Geç otoplasti komplikasyonu: Keloid oluşumu

Murat Karaman1, Adem Emre İlhan2, Ömer Aşkıner1, Ömer Faruk Çalım1, Gökhan Altın1, Ahmet Mahmut Tekin1
1İstanbul Medipol Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Hastalıkları Kliniği
2Özel Muayenehane, İstanbul

Hipertrofik skar eğilimleri, kollajen, vasküler ve bağ dokusu hastalıkları ameliyat öncesinde ayrıntılı bir şekilde sorgulanmazsa keloid oluşabilir. Bu yazıda üç ay önce özel bir merkezde kepçe kulak deformitesi nedeni ile yapılan otoplasti sonrası iki taraflı keloid gelişince kliniğimize başvuran 11 yaşında erkek hasta sunuldu. Hastanın öz geçmişinde ve soy geçmişinde kollajen doku hastalığı ve keloid oluşumu yoktu. Dermatoloji konsültasyonu sonrası hastaya intralezyonel kortikosteroid enjeksiyonu uygulandı ve keloid oluşumu kaybolup semptomlar tamamen geçinceye kadar tedaviye devam edildi. Özellikle puberte dönemindeki ve ileri yaşlardaki hastalar keloid oluşumu açısından dikkatle izlenmeli ve ilk bir yıl düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Otoplasti, yaygın keloid oluşumu; intralezyonel steroid enjeksiyonu; kepçe kulak deformitesi.


Late autoplasty complication: keloid formation

Murat Karaman1, Adem Emre İlhan2, Ömer Aşkıner1, Ömer Faruk Çalım1, Gökhan Altın1, Ahmet Mahmut Tekin1
1İstanbul Medipol University, Clinics Of Otorhinolaryngology And Head And Neck Surgery
2Private Clinic, İstanbul

If hypertrophic scar tendencies, collagen, vascular and connective tissue diseases are not inquired in detail preoperatively, keloid may develop. In this article, we report an 11-year-old male patient who admitted to our clinic when bilateral keloid developed after an autoplasty which was performed due to prominent ear deformity three months ago at a private center. The patient had no personal or familial history of collagen tissue disease or keloid formation. After dermatological consultation, the patient was administered intralesional corticosteroid injection, and the treatment was sustained until keloid formation disappeared and symptoms were completely eliminated. Patients particularly in puberty period and older patients should be carefully monitored in terms of keloid formation and regularly checked during the first year.

Key words: Autoplasty, extended keloid formation; intralesional steroid injection; protruding ear deformity.


Murat Karaman, Adem Emre İlhan, Ömer Aşkıner, Ömer Faruk Çalım, Gökhan Altın, Ahmet Mahmut Tekin. Late autoplasty complication: keloid formation. Praxis of ORL. 2014; 2(3): 142-146

Sorumlu Yazar: Murat Karaman, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce