Praxis of ORL: Ciddi burun tıkanıklığına neden olan dev konka bülloza | Giant concha bullosa causing severe nasal obstruction
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2016  Cilt: 4  Sayı: 1  35-38
Ciddi burun tıkanıklığına neden olan dev konka bülloza

Ömer Erdur, Çağdaş Elsürer, Ertuğrul Kibar, Mete Kaan Bozkurt
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kbb Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya

Sinonazal bölgenin en sık görülen anatomik varyasyonu olan konka bülloza, orta konkanın pnömatizasyonu olarak tanımlanır. Konka bülloza genellikle asemptomatik olsa da boyutuna bağlı olarak nazal septum ve osteomeatal bölge ile ilişkisine göre semptomatik hale gelebilir. En sık karşılaşılan semptomlar burun tıkanıklığı, baş ve yüz bölgesinde ağrı, koku problemleri, sinüzit, postnazal akıntı ve hipozmidir. Tanı; anterior rinoskopi, endoskopik muayene ve paranazal sinüs tomografisiyle konulur. Tedavide yeterli burun açıklığı sağlamak amacıyla endoskopik yöntemle orta konkanın parsiyel rezeksiyonu yapılır. Bu yazıda kronik baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve koku alma bozukluğuna neden olan tek taraflı dev konka büllozası olan 34 yaşında bir kadın hasta literatür eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Konka bülloza, nazal konka; burun tıkanıklığı.


Giant concha bullosa causing severe nasal obstruction

Ömer Erdur, Çağdaş Elsürer, Ertuğrul Kibar, Mete Kaan Bozkurt
Department Of Otolaryngology, Selcuk University Medical School, Konya, Turkey

Concha bullosa, which is the most frequent anatomic variation of the sinonasal region, is defined as the pneumatization of the middle turbinate. Although concha bullosa is usually asymptomatic, it may become symptomatic according to its relationship with the nasal septum and osteomeatal region based on its size. The most frequent symptoms are nasal obstruction, pain in head and face region, olfactory problems, sinusitis, postnasal discharge, and hyposmia. Diagnosis is established by anterior rhinoscopy, endoscopic examination, and paranasal sinus tomography. To ensure sufficient nasal patency for treatment, partial resection of the middle turbinate is performed by endoscopic method. In this article, we report a 34-year-old female patient with unilateral giant concha bullosa causing chronic headache, nasal obstruction, and olfactory disorder in the light of the literature.

Key words: Concha bullosa, nasal concha; nasal obstruction.


Ömer Erdur, Çağdaş Elsürer, Ertuğrul Kibar, Mete Kaan Bozkurt. Giant concha bullosa causing severe nasal obstruction. Praxis of ORL. 2016; 4(1): 35-38

Sorumlu Yazar: Ömer Erdur, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce