Praxis of ORL: Endoskopik sinüs cerrahisinde komplikasyonlar | Complications in endoscopic sinus surgery
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2013  Cilt: 1  Sayı: 3  89-99
doi: 10.5606/kbbu.2013.63634

Endoskopik sinüs cerrahisinde komplikasyonlar

Asım Kaytaz
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey

Son 25-30 yılda popülerliği artan endoskopik sinüs cerrahisi (ESC) artmış komplikasyon oranlarını da beraberinde getirmiştir. Ülkemizde de zaman zaman majör komplikasyonlar görmekteyiz. Komplikasyonlar genellikle yetersiz bilgi ve beceriye sahip deneyimsiz cerrahtan kaynaklanır. Endoskopik sinüs cerrahisi, çok önemli hayati yapılarla çevrili ve kısıtlı aydınlatmaya sahip bir alanda, deneyimli ve eğitimli bir cerrahın varlığını gerektirir. Kapasiteli bir cerrah, hassas bir anatomiye sahip bu bölgede çevre yapılara zarar vermeden hasta dokuları diseke edebilmelidir. Cerrah aynı zamanda problemli faktörleri azaltmak için ameliyat öncesi dönemde hastayı dikkatlice değerlendirmeli ve hazırlamalıdır. Beklenmeyen, aberan anatomi ve yetersiz aletlerin kullanılması komplikasyon oranını artıran ek faktörlerdir. Bu yazıda ESC sırasında komplikasyonlardan kaçınmak için cerrahın alacağı önlemler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Endoskopik sinüs cerrahisi, komplikasyon; rinosinüzit.


Complications in endoscopic sinus surgery

Asım Kaytaz
Department of Otolaryngology, Medical Faculty of Cerrahpaşa University, İstanbul, Turkey

With an increased popularity in the recent 25-30 years, endoscopic sinus surgery has (ESC) brought an increased complication rate. We occasionally witness major complications in Turkey as well. The complications usually arise from the inexperienced surgeon with insufficient skills and knowledge. Endoscopic sinus surgery necessitates an experienced and educated surgeon in a field with limited illumination and surrounded by vital structures of utmost importance. A capable surgeon should dissect the diseased tissues within delicate anatomy without any harm to the surrounding structures. The surgeon should also evaluate and prepare the patient thoroughly in the preoperative period to decrease additive problematic factors. Unexpected, aberrant anatomy and insufficient instrumentation are the additive factors to increase complication rate. In this article, the measures to be taken by the surgeon during ESC to prevent complications are reviewed.

Key words: Endoscopic sinus surgery, complication; rhinosinusitis.


Asım Kaytaz. Complications in endoscopic sinus surgery. Praxis of ORL. 2013; 1(3): 89-99

Sorumlu Yazar: Asım Kaytaz, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce