Praxis of ORL: Pulsatil tinnitusa neden olan arteriyovenöz fistül: Endovasküler embolizasyon ile akut tedavi | An arteriovenous fistula causing pulsatile tinnitus: acute management with endovascular embolization
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2017  Cilt: 5  Sayı: 1  41-44
doi: 10.5606/kbbu.2017.63644

Pulsatil tinnitusa neden olan arteriyovenöz fistül: Endovasküler embolizasyon ile akut tedavi

Deniz Avcı1, Furkan Şan2, Serkan Şenol3, Alperen Vural2, İsmail Külahlı2
1Patnos Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Ağrı, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Tinnitus, dışarıdan ses uyarısı olmadan ses algısı hissedilmesidir. Tinnitus tek başına bir hastalık olmayıp, farklı hastalıkların bir belirtisi olarak karşımıza çıkar. Otuz iki yaşında erkek hasta akut başlangıçlı ve giderek artan pulsatil tinnitus yakınması ile kliniğimize başvurdu. Sol oksipital arterden beslenen ve sigmoid sinüse drene olan yüksek akımlı arteriyovenöz fistül tespit edildi. Lezyon endovasküler embolizasyon ile tedavi edildi. Bu yazıda, akut olarak başlayan ve giderek artan tinnitusun tanı ve tedavisinde radyolojik incelemelerin özel önemi vurgulandı.

Anahtar Kelimeler: Anjiyografi, arteriyovenöz fistül; embolizasyon; pulsatil tinnitus.


An arteriovenous fistula causing pulsatile tinnitus: acute management with endovascular embolization

Deniz Avcı1, Furkan Şan2, Serkan Şenol3, Alperen Vural2, İsmail Külahlı2
1Department of Otorhinolaryngology, Patnos State Hospital, Agrı, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey
3Department of Radiodiagnostic, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey

Tinnitus is the sensation of the sounds without any external auditory stimulus. Tinnitus is a symptom of different diseases, rather than an isolated pathology. A 32-year-old male patient was admitted to our clinic with a complaint of acute-onset and increasing pulsatile tinnitus. A high-flow arteriovenous fistula supplied by the left occipital artery and drained into the sigmoid sinus was detected. The lesion was treated by endovascular embolization. This article highlights the particular importance of radiological examinations in the diagnosis and treatment of acute-onset and increasing tinnitus.

Key words: Angiography, arteriovenous fistula; embolization; pulsatile tinnitus.


Deniz Avcı, Furkan Şan, Serkan Şenol, Alperen Vural, İsmail Külahlı. An arteriovenous fistula causing pulsatile tinnitus: acute management with endovascular embolization. Praxis of ORL. 2017; 5(1): 41-44

Sorumlu Yazar: Deniz Avcı, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce